fbpx

ПАРТНЬОРСТВО ЗА КРАСИВА И ЧИСТА БЪЛГАРИЯ 2021

“Партньорство за красива и чиста България” продължава своите дейности и през 2021-ва!  

През 2020-та проектът  успешно ​​разшири групата на активистите,  борещи се за каузата #безотпадъци в няколко населени места  в страната и  по този начин  допринесе за общата визия за намаляване отпадъците в българските градове, увеличаване на разделното събиране, подобряване на нивата на рециклиране  и подобряване на обществените пространства за здравословна среда без отпадъци.

Място България

Една от целите на  „Партньорство за красива и чиста България“ през 2021-ва е да се повиши нивото на гражданската активност и отговорност по темите за замърсяване,  почистване и облагородяване на публични пространства. Друга важна насока е провеждането на инициативи за намаляване и рециклиране на отпадъците, като един от акцентите през тази година  отново ще бъдат водните басейни -тяхното опазване от замърсяване и дейности по почистването им

През 2021-ва друг  акцент в програмата са  партньорствата!  Целта ни е да реализираме нови идеи, посветени на активизиране на хората и обществото, повишаване на информираността по темата за опазване и подобряване на околната среда, като си апртнираме с НПО сектора, бизнеса и администрацията.

партньорство

Партньорство за красива и чиста България ще продължи да работи в посока идентифициране на нерегламентирани сметища, сигнализиране и апел към местните власти за дългосрочно справяне с отпадъците на проблемните места, както и за осъзнаване личната отговорност, на всеки един от нас за състоянието на тези зони.  По този начин целим превъзпитание и информиране на населението за негативното въздействие на отпадъците върху околната среда.

Още от дейностите, които са заложени в рамките на партньорството са:

  • Почиствания на: паркове, гори, реки, труднодостъпни плажове и други с основен фокус морето и речните корита
  • Обновяване на градски пространства чрез тактически урбанизъм и Placemaking и чрез въвличане на общностите. 
  • Поставяне на контейнери за рециклиране или друго контейнери за отпадъци според нуждите 
  • Стартиране на игри насърчаващи рециклирането и чистата среда – “Отпадъци за изкуство” и поставяне на инсталации на тази тема
  • Координиране на доброволческа програма – фокус „Град без отпадъци“
Място България

ПОДКРЕПА

_МЯСТО България се реализира благодарение на подкрепата на Фондация Кока-Кола – партньор, с който от 2014г. работим в името на позитивнте промени.

coca cola foundation

МЕНТОР

Keep America Beautiful (KAB /„Да запазим Америка красива“)  една от най-големите и опитни граждански организации в САЩ. Хелън Лоуман президент и CEO на органзиацията, отправи специално видеообръщение към гостите на Форум Град #БезОтпадъци  и обяви началото на сътрудничество между американската организация и сдружение БГ Бъди активен в областта на обмяна на опит и ресурси, посветени на гражданското включване и опазването на околната среда.

Keep America Beautiful  е ментор на проекта _Място България през 2020/2021

footer
X