Програма на сдружение BG Бъди активен

ПАРТНЬОРСТВО ЗА КРАСИВА И ЧИСТА БЪЛГАРИЯ 2021

“Партньорство за красива и чиста България” продължава своите дейности и през 2021-ва!  

Проектът се фокусира върху:

 • Образователни, комуникационни и активизационни  кампании за превенция на замърсяването на публичните пространства; 
 • Образователни, комуникационни и активизационни  кампании за повишаване нивата на  разделно събиране и рециклиране;
 • Ангажиране на общностите за облагородяване и разкрасяване на публичните пространства и стимулиране за гражданска активност и отговорност
Място България

 Нашата основна мисия е да покажем силата на партньорства между граждани, организации, бизнес и институции, с които превръщаме грижата за обществената среда, в стимул за гражданска активност и отговорност.

РЕЗУЛТАТИ:

Място България
Placemaking Plovdiv

В Пловдив инициативити в програмата Партньорство за чиста и красива среда протичат под знака _Място Пловдив #БезОтпадъци!

Всички дейности през 2021 година са продължение на инициативата от 2020г и програмата Аз, Ти, Пловдивот 2019г.! Дейностите в Пловдив се водят отново от сдружение БГ Бъди активен – в партньорство с ЕкоПак, Община Пловдив, Дирекция Екология, различни организации, НПО, бизнес сектора, образователни институции, както и районни кметства.
Предстоят ни различни акции и намеси, свързани с опазване, облагородяване и превенция на замърсяването в градската среда. Особено внимание обръщаме отново на образователни кампании за рециклиране, застъпничество, премахване на незаконни сметища, облагородяване на градската среда и поддържането на местата, които заедно с хората сме (пре)създали чрез placemaking намеси.

БГ Бъди активен работи от 2011 година за създаване на активно гражданско общество. Приемаме себе си като социален стартъп, чрез който предизвикваме промяната в нашето общество и създаваме реалност, която отговаря на визията ни за по-добро бъдеще!

Ще се радваме да се свържете с нас на [email protected] – с вашите идеи за места за почистване, места за разкрасяване, събития за рециклиране, арт събития и всякакви други идеи как  може да направим града си по-красив, чист и още по-обединен

Разберете повече за нас и нашите дейности на: www.bgbeactive.org

През 2021г., във Варна отново работим с местните партньори Power Jump и Морски клуб Приятели на Морето – Варна. Всички те допринасят към проекта чрез специфичната си експертиза. Във Варна _Място Варна се координира от Нора Стефанова – член на БГ Бъди Активен.

Морски клуб

Приятели на морето – Варна

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна е създаден през Декември 1996 година от приятели и съмишленици, имащи отношение към морската проблематика и професии. Членовете на клуба, които са повече от 40 човека, са по различен начин свързани с морето. Те са водолази (спортни и професионални), подводни фотографи, морски еколози, навигатори, ветроходци и други. Членовете на клуба работят по различни проекти свързани: опазване чистотата на морето и крайбрежието, съхраняване на подводното био разнообразие, изследване на подводни археологически обекти.

Организацията е обединена от мисията за популяризиране и развитие на добрите морски традиции, като възпитават младите хора в дух на отговорност и ангажираност към проблемите на околната среда и устойчивото развитие.

Като организация с традиции в опазването на Черно Море и възпитаване на отношение към него, в инициативата Място България, Морският клуб се ангажира с провеждането на серия от информационни кампании с доброволци сред плажуващи през лятото, комбинирани с плажни и подводни почиствания, както и фото-конкурси, застъпничество, локализиране и премахване на незаконни сметища, организиране на разделно събиране на отпадъците по време на големи събития

POWER JUMP

Club Power Jump Bulgaria е динамично развиващ се клуб за екстремни спортове и улични изкуства. Водени от желанието си за неповторими екстремни емоции и адреналин, група професионалисти създават организацията през 2009 г. в град Варна. 

Предвид опита на сдружението в организиране на събития, в рамките на проекта Място България, организацията ще подпомага дейности, свързани с обезпечаването на ключови културни и социални събития във Варна и региона с мобилна точка за разделно събиране на отпадъци, ще ангажира организаторите на събития по направленичето Събитие #БезОтпадъци. 

Извън дейностите за разделно събиране на отпадъци, Пауър Джъмп ще продължи да надгражда на местно ниво дейността на БГ Бъди активен в пресъздаване на градски пространства с участието на местните общности, базирано на принципите на placemaking.

Placemaking Dobrich

В Добрич си партнираме с три организации. Всички инициативи ще бъдат под името _Място Добрич. Всяка партньорска организация ще допринесе за основните цели на проекта, а именно:

 • Подобряване на нивата на рециклиране в Добрич
 • Превенция на замърсяването на градски пространства
 • Разкрасяване и оболагородяване на градски пространства

Трите организации, с които  работим в Добрич са:

Зеленият пламък

„Зеленият пламък” е Сдружение с нестопанска цел, което работи активно с младежи, търсещи промяна в средата около тях и възможности за развитие.

Сдружението работи с местни и международни партньори на теми като: Устойчивост и устойчив начин на живот, Екология, Права на човека, Неформално образование, Изкуства и занаяти и Placemaking.

В проект „Партньорство за чиста и красива среда“ Зеленият пламък участва със следните инициативи: 

 •  Почиствания
 • Обновяване на градски пространства чрез тактически урбанизъм и Placemaking и чрез въвличане на общности
 • Стартиране на игри насърчаващи рециклирането и чистата среда
 • Ще организираме поне 5 работилници на тема рециклиране и повторно използване на ресурси
 • Координиране на доброволческа програма „Зелен супер герой“
 • Организиране на поредица от семинари, включващи в себе си множество методики от БГБА и методики, които служат за измерване на нагласите на обществото, консумацията на индивидуално ниво, признаци, отчитащи грешки в разбиранията за околната среда и законите, които се уреждат от държавата, свързани с това.
 • Продължават практиката с прожекции на поредицата – Зелено кино-  и обвързването на цялата инициатива с документалните филми, отнасящи се до екология + дискусия за глобалните климатични проблеми.
Ако искате да сте част от пламъка на бъдещето, пишете ни!
+359 898 98 14 18

Черноморски център за развитие

Черноморски център за развитие е една от водещите неправителствени организации в Добрич, създадена като независима организация през 2011 г. и член на най-старата професионална организация в България – Научни и технически съюзи, датираща от 1893 г.

Чрез образование организацията осигурява възможности за специалисти в различни икономически отрасли, гимназисти, заети и безработни да подобрят квалификацията си и да разширят знанията си.

Стимулират творческия потенциал на специалистите чрез осигуряване на форум за обсъждане и решаване на местни проблеми чрез семинари.

В рамките на проекта „Партньорство за чиста и красива среда“ 

А/ повишаване на гражданската активност и отговорно отношение към екологичните проблеми, както и разширяване на познанията по екология и зелена икономика на над 200 ученици от първи и втори гимназиален етап на училища в гр. Добрич в рамките „Референдум” с местни предприемачи и местната власт на тема „Зелена икономика в най- зеления град на България”;

Б/ повишаване на информираността и мотивиране на местната общност за намаляване на консумацията, повторна употреба и рециклиране на предмети от бита чрез промоция на онлайн приложение на ЧЦР за карта на местните занаятчийски работилнички, разработване на онлайн сайт „Зелена икономика в най-зеления град на България”, с работно заглавие „Зелен Добрич” и Наръчник за работа в часа на класа в началния етап на училище- „Зелен Добрич”;

С/ Развитие на „Ябълката_място” чрез физическа намеса- изработване и монтаж на кръгла пейка, на мястото на провеждане на ежегодния фестивал „Ябълката_фест”.

В Шумен ще работим с фондация „Подобри“ и Младежки съвет Шумен – наши дългогодишни парньори в кампанията „Да раздвижим България“ и проект _Място 2018. През 2019 година пилотирахме първите инициативи за красива и чиста среда в Шумен.

Фондация Подобри

Фондация, която се стреми да търси и предлага решения, с които да подобрява средата в няколко направления:
Гражданска активност, Предприемачество, Устойчивост, Активен начин на живот, Създаване на креативни публични пространства и Иновации.

В Силистра партньори в инициативата са сдружение „Дурусторум-Дръстър-Силистра“. Те надграждат и допринасят към партньорството със специфичната си експертиза за работа с местната общност и продължават работата си по една от звездите на нашите първи placemaking (местоправене) инициативи Самолета Място.

СНЦ „Дуросторум – Дръстър – Силистра” = ДДС =
„Дела с Добавена Стойност”

организацията работи за подобряване на градската среда и (пре)създаване на обществени пространства, но също така осъществява младежки дейности и инициативи, които спомагат за развитието на интересите и нуждите на младите хора в културните, спортните и други сфери. Организацията вярва, че всички нейни дейности са ориентирани към по-добро разбиране на многообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности. Те работят с доброволци, които споделят идеите и подкрепят начинанията на асоциацията. Асоциацията развива доброволчеството като алтернатива на вредните младежки навици и дейности. Съветът на директорите на сдружението има представител на местната власт, собственик и артистичен директор на Центъра за музика и изкуства и управител на Информационния център за европейски фондове в Силистра.

Място Езерец е партньорска организация, която се развива на северното ни черноморие. Като част от Място България, организацията представлява гражданска инициатива за облагородяване на публични пространства и градска среда. Членовете й са група от ентусиасти, загрижени за опазването на плажовете, езерата и природата в едно от най – живописните и диви места на севернаизточна България.

_МЯСТО Езерец

За пръв път през 2020г. Място Езерец организира няколко събития свързани с почистването на плажовете в областта , както и такива имащи за цел да увеличат информираността на местното население, туристите посещаващи прекрасните плажове и къмпингуващи в горите около крайбрежието по теми за превенция на замърсяването и рециклирането.
В събитията взеха участие местни жители, гости и доброволци. Всички заедно успяхма да насочат вниманието на деца и възрастни към проблемите свързани с опазването на териториите от неправилното изхвърляне на отпадъци!

МИМР в гр. Смолян е създаден от млади хора с цел развитие на можещи, отговорни, граждански активни младежи. Работят в направленията в развиване на мрежата от доброволци, обучения за доброволци, международни проекти и курсове за личностно развитие на младежи  в различни направления.

Young Improvers for Youth Development YIYD – Смолян

Участието им в настоящия проект се изразява в изграждане на неформално младежко пространство на открито в град Смолян, което ще предлага множество събития, включващи обучителни курсове за опазване на околната среда, неформални дейности, младежки събития – всичко сред природата, сред чист въздух и всичко това в центъра на града. В програмата на изграденото ни пространство ще се включат  тематични и образователни модули. Пространството ще събира младежи с интереси към: биоземеделие, строителство с екологични материали, алтернативни начини на живот.

Провеждането на инициативи и кампании в град Смолян са за повишаване капацитета на младежката организация, умения и опит в областта на екологията и устойчивото поведение, цялостно приобщаване към идеята за гражданско участие, доброволчество и отговорност към мястото, в което живеем. Имайки в предвид глобалните тенденции за еко среда, за използване на еко енергия и изобщо тенденциите към по природосъобразен живот. Обновяване на младежкото пространство ще провокира прояви на креативност, вземане на решения и носене на отговорност, работа в екип, сътрудничество и съвместно съжителство и справяне с необичайни ситуации. Наред с популяризирането на екологията  сред  местните общности  се цели младежки граждански активизъм и развито доброволчество на локално ниво.

За АсеНов Град

ЗаАсеНОВград е инициатива, изразяваща се в поредица от събития с цел подобряване на екологичната обстановка на територията на град Асеновград и околията.

За АсеНОВград

Чрез акции за почистване на зелени площи и местности, както и чрез творчески работилници също така се повишава осведомеността за личната и социалната отговорност, които всеки гражданин носи. По този начин се разпространява и посланието на доброволчеството. На събитията присъстват хора от всякакви възрасти, макар преобладаващата част от доброволците да се открива в лицето на по-младите поколения.

ПОДКРЕПА

Партньорство за красива и чиста България се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола – партньор, с който от 2014г. работим в името на позитивните промени.

coca cola foundation

МЕНТОР

Keep America Beautiful (KAB /„Да запазим Америка красива“)  една от най-големите и опитни граждански организации в САЩ. Хелън Лоуман президент и CEO на органзиацията, отправи специално видеообръщение към гостите на Форум Град #БезОтпадъци  и обяви началото на сътрудничество между американската организация и сдружение БГ Бъди активен в областта на обмяна на опит и ресурси, посветени на гражданското включване и опазването на околната среда.

Keep America Beautiful  е ментор на проекта _Място България през 2020/2021

footer