Програма на сдружение BG Бъди активен

Перник за младите: Разполагат Шишеяд в Централен градски парк

Перник насърчава младите хора към опазване на околната среда и рециклиране

 

Перник е поредният град, който се присъединява към кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“ и ще събира разделно пластмасови бутилки в специална арт инсталация, редом с над 19 други населени места в страната. С включването си, Община Перник прави поредната стъпка в изпълнение на Общинската стратегия за младежта и по-конкретно насърчаване на младите хора към доброволчество и опазване на околната среда. Кампанията е част от проекта „Партньорство за красива и чиста България“ на сдружение BG Бъди активен, а на местно ниво броени дни преди 12 август – Международният ден на младежта, ще обедини именно младежките организации зад идеята за по-чист град.

Арт инсталацията „Шишеяд“ ще бъде поставена в Централен градски парк, Перник, близо до откритата сцена. „Това място е привлекателно за младежката общност и е разпознато като неформално младежко пространство. Едновременно с поставянето на Шишеяда ще бъде изградена специализирана информационна точка, на която ще се разпространява актуална младежка информация, каза Мартин Жлябинков, от Община Перник. Освен това Община Перник предвижда там да бъде монтирано и съоръжение за събиране на празни стъклени бутилки. “Поставили сме си за цел да повишим информираността и ангажираността на младите хора в опазването на околната среда и да им създадем навици за разделно събиране на отпадъци като сформираме отговорно поведение у тях към средата“ – допълни още той. Като част от успешната политика ориентирана към младите хора, Общината ще въвлече в кампанията и Консултативния съвет за младежка политика към Кмета, с който успешно си партнира в различни дейности.

„Младите хора са тези, от чиято култура зависи бъдещето на градовете. Важно е те да бъдат ангажирани с различни дейности свързани с почистване и облагородяване на междублоковите пространства, разделното събиране и оползотворяване на отпадъци и рециклиране, с което те ще спомогнат за създаването на по-чиста градска среда“, казва Ласка Ненова, основател на сдружение BG Бъди активен. “Подкрепяме напълно идеята именно младежите в Перник да бъдат основен двигател на кампанията и сме сигурни, че чрез подобни кампании имаме шанс да създадем по-добри навици за опазване на чистота в града, особено сред по-младите хора“.

 

Като партньор на кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ през 2022-ра се присъедини и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, а целта която са си поставили организаторите, е да бъдат събрани 20 000 кг пластмасови бутилки, които да бъдат предадени за рециклиране. Към момента в кампанията са се включили над 25 населени места, в които Шишеяд гостува на различни партньорски организации – общини и учреждения, НПО формирования, бизнес организации. 

Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“  се осъществява като част от проекта “Партньорство за красива и чиста България”, изпълнен с подкрепата на Фондация Кока Кола.  

No Comments

Post a Comment