Програма на сдружение BG Бъди активен

кръгла маса

Кръгла маса на тема устойчиви градове

Кръгла маса повдига въпроса за общата споделена отговорност към казуса „ничиите отпадъци“ и нуждата от междусекторно партньорство за справяне с управлението им

На 03 юни в Малка базилика Пловдив ще се състои кръгла маса  по темата за управлението на отпадъци и общата ни (без)отговорност към тях. Дискусията е организирана от сдружение БГ Бъди активен и е част от дейностите по проект Партньорство за красива и чиста България, част от дългосрочната програма _Място България. Събитието е част от фестивална програма „Град след пандемия“, която се случва в града в рамките на месеците април, май и юни.

Кръглата маса “Споделена отговорност за устойчиви градове –  добри практики, предизвикателства и визия“ ще дискутира въпроси свързани с управлението на отпадъците.По време на събитието ще бъдат споделени добри практики и иновации за общините, информираност, успешни партньорства между бизнес, институции и граждани. Ще обърнем внимание на нуждата и проблемите, свързани с рециклиране, неясната и ниска информираност относно споделена отговорност за устойчива и чиста градска среда.

Във форума

да вземат участие са поканени  представители на секторите: бизнес, администрация, НПО, фирми за оползотворяване на отпадъците, граждани и зелени активисти.   В дискусиите ще бъдат споделени добри практики от всеки сектор. Ще бъдар разгледани добри примери за кроссекторно партньорство, принципите и законодателството за предоставяне на информация на гражданското общество, както и  възможности за насърчаването на междусекторно партньорство в изработването на стратегии и политики по управлението на отпадъци.

„Подобни срещи и дебати наистина трябва да се случват, защото въпросите по управлението на отпадъците  са съществени и те трябва да получават отговори. Няма нерешими въпроси.”, каза Румяна Киризиева от сдружение БГ Бъди активен.

„Със събитието целим промяна на представите на местните администрации и жители относно начина, по който физическите пространства могат да се използват, облагородяват и поддържат, както и как градовете и начинът ни на живот влияят върху общото ни здраве и добруване. За да може да има промяна обаче трябва да има и добра информираност относно разпределението на отговорността за опазване и поддържане на средата ни чиста. Един от основните проблеми е ниската информираност на гражданите относно това как работи системата за управление на отпадъците както на национално, така и на регионално ниво. Решението се крие в познаването на собствените ни СПОДЕЛЕНИ права и ангажименти като граждани, бизнеси или администрация, които не просто да познаваме, но и изпълняваме активно, за да станем работещото звено от системата и така да я задвижим към подобрение и промяна“.

Събитието ще бъде само с покани и с ограничен достъп.

Кръглата маса е част от дейностите на Партньорство за красива и чиста България и дългосрочната програма _Място България.

Партньорство за красива и чиста България се осъществява с подкрепата Фондация Кока-Кола

No Comments

Post a Comment