Програма на сдружение BG Бъди активен

Поставят Шишеяд в Самоков

Самоков е поредният град, които “осинови” креативната арт инсталация за събиране на пластмасови бутилки, наречена „Шишеяд“. Тя ще бъде разположена в парк “Крайискърец”, който е една от най-посещаемите пешеходни зони  в града.  С поставянето й, местната Община слага акцент  върху темата за разделното събиране на отпадъци и отправят  призив към хората, да обръщат внимание към обкръжаваща ги среда и цели да  да покаже на населението, че ненужните пластмасови бутилки могат да се превърнат в ценен ресурс.

В Шишеяда, гражданите ще могат да пускат само PVC шишета, които задължително трябва да са компресирани (смачкани). Указания как правилно да третират опаковката, ще бъдат зададени на специална табела  върху самата инсталация. С поставения “Шишеяд”, община Самоков става едно от 55-те населени места в кампанията на сдружение „BG Бъди активен“ – “Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“. Местен партньор на кампанията е Булекопак ЕАД,  които ще осигурят регулярното извозване на събраното количество и предаването му за рециклиране.

“Важна стъпка за постигане на повишаване на нивата на рециклиране е инициирането на диалог и стимулиране на обмен на информация и заимстване на добри практики в областта на справянето със замърсяването”, казва Ласка Ненова, основател на сдружение  BG Бъди активен -”Въвличането на гражданите е важна стъпка към промяната,  а това изисква повишаване на екологичната осъзнатост у хората както и на тяхната отговорност като единици. С разбирането на проблема и на възможността, че те наистина могат да участват в решения, които подобряват нещата за тях, за техните приятели и семейства, идва същинската промяна.” Според организаторите, Шишеядът е прекрасен инструмент, който по интересен начин може да провокира гражданите да направят промяна в своите ежедневни навици и да прегърнат идеята за разделно събиране на опаковките.

 

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е кампания на сдружение BG Бъди активен, която се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола. Партньор на кампанията е Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. No Comments

Post a Comment