Програма на сдружение BG Бъди активен

ДК „Борис Христов” се сдоби с мини Шишеяд за събиране на пластмасови бутилки

С поставянето му до пейката от рециклирана пластмаса, екипът на Дома на културата подкрепя идеята, че отпадъците могат на живеят втори живот

Шишеяд, размер “мини”, бе поставен на площадката пред Дома на културата “Борис Христов” в Пловдив. Арт инсталацията е от най-новите модели на класическия Шишеяд, създаден по идея на сдружение BG Бъди активен. Разположен е в близост до дизайнерската пейка, изработена изцяло от вече рециклирана пластмаса. Шишеядът ще събира пластмасови бутилки, като неговите осиновители от отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив ще осигурят регулярното му поддържане и предаване на събраното количество за рециклиране.

През годините, екипът на Дома на културата регулярно подкрепя инициативи, свързани с опазването на околната среда, разделното събиране и рециклиране. Институцията е една от първите, които постави кошчета за разделно събиране на входа и във фоайетата на сградата, а през 2019-та се сдоби и със специалната градска мебел – пейка, изработена изцяло от рециклирана пластмаса

Считам, че за да бъде повторната употреба на материалите успешна, е от решаващо значение хората да имат възможност да изхвърлят разделно своите отпадъци, затова  трябва да има осигурени условия за целта. Шишеядите са симпатични, атрактивни и по забавен начин провокират интереса на младите хора  и желанието им да бъдат активни участници в опазването на околната среда, чрез разделно събиране на отпадъците“, коментира заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, чието работно място се намира в ДК „Борис Христов“. 

“Събраното количество пластмасови бутилки  могат да се превърнат в продукти за бита като дрехи, рани­ци, килими и дори нови бутилки. Демонстрирайки нуждата от шанса за втори живот на отпадъците, призоваваме към лична отговорност, както и към ангажираност на обществото като цяло за съдбата на отпадъците. Рециклиране на отпадъците е пример за това как можем да постигнем промяна в заобикалящата ни среда“, казва Ласка Ненова от сдружение BG Бъди активен.

Поставянето на Шишеядът е част от дейностите на кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” на сдружение BG Бъди активен, с която се обединяват институции, организации, бизнес и граждани зад идеята за нуждата от повишаване нивата на рециклиране и разделно събиране, чрез използването на различни и нестандартни решения в посока промяна на нагласите на гражданите и подобряване на инфраструктурата от страна на общинските администрации.

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е кампания на сдружение BG Бъди активен, която се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола

Партньори на кампанията са ЕКОПАК България и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. 

Медиен партньор е национално Дарик Радио

No Comments

Post a Comment