Програма на сдружение BG Бъди активен

деца

Деца в силистренско се учат да рециклират

Деца от Поройно претвориха отпадъци в изкуство

Инициативата на НЧ „Бялата лястовица – 2018“ и СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“ с децата от НУ „Светлина“, с. Поройно.
♻️♻️♻️Учениците претвориха свои оригинални идеи в картички. За изработването им оползотвориха отпадъци от пластмасови сламки, клечки, чаши и др. Техните творби бяха подредени в изложба във фоайето на Училището.
⛳️🤾‍♂️🏆На втория ден децата се забавляваха със спортни игри. Те бяха обвързани с превенция на замърсяването на околната среда, разделното събиране на отпадъци и рециклиране.
🌍🌍🌍Целта на организираните мероприятия е децата да получат разбиране за нуждата от опазване чистотата на средата, в която живеем. Те научиха необходимостта от ограничено използване на трудно рециклируеми материали и тяхното разделно събиране.
⚽️🏀‍🏐Заслужени подаръци получиха всички деца.Благодарение на своите усилия,  НУ „Светлина“, с. Поройно получи шест топки.
Инициативата е част от проект „Партньорство за красива и чиста България“ на Сдружение BG Бъди активен, осъществен с финансовата подкрепа на Фондация „Кока Кола“.
Местен партньор в проекта е СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра”.

Училището е важна среда за създаване на култура към изхвърлянето на отпадъци. Ако още от деца хората са учени на отговорно и планирано отношение към различните видове отпадъци, ще израснат разумни личности, ограничаващи вредите от боклука за околната среда. Затова е важно учениците да бъдат въвлечени в дейностите по разделно събиране, изхвърляне и рециклиране на отпадъци, чрез целенасочено планирани мероприятия. Подобни инициативи могат да бъдат мощен катализатор за провеждане на редица занятия по темата живот #безотпадъци.

No Comments

Post a Comment