Програма на сдружение BG Бъди активен

БГ Бъди активен стартира работата си по инициативата “Активни квартали”

През септември, сдружение БГ Бъди активен, в партньорство с норвежката организация Наболагсхагер \ Nabolagshager \ стартира съвместната си работа по проекта “Активни квартали”, която ще продължи през следващите две години.

Проектът има за цел да повиши активността на гражданите; да ги запознае с правата им в техните квартални общности и да ги ангажира през грижа за публичните пространства.

От 2017г. до сега,

сдружение БГ Бъди активен работи в посока облагородяване на публичните пространства в градска среда. Партньорската организация от Норвегия се занимава с облагородяване и реновиране на градските пространства по методите на т.нар. Placemaking. Освен това дейностите им са обвързани  с кръгова икономика и демокрация в общностите.  В  рамките на следващите 2 години, организациите ще работят върху един от стратегическите приоритети на Фонд Активни граждани – подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост.

Двете организации провеждат редовни сесии, по време на които разработват и първите продукти на проекта.

В първия етап на проекта Активни квартали,

партньорските организации започнаха работа по първия продукт на проекта,а именно “Проучване на публични пространства с успешни истории за плейсмейкинг”. Екипите селектираха и анализираха над 50 различни примера на интервенции в цялата страна. Те са водени от граждани, граждански организации, бизнес или общински програми.   Най-интересните примери бяха поканени за участие в проучване, което ще се проведе през този месец. През ноември, екипът на БГ Бъди активен ще проведе интервюта, които  ще изследват мотивацията и различните предизвикателства пред които се изправят общностите когато инициират интервенции в публични пространства.

Избраните публични пространства ще бъдат интервюирани и анализирани.  На база на резултатите двете организации ще направят обобщение за това как местните общности са взаимосвързани с техните публични пространства. Ще очертаят основните предизвикателства пред които се изправят, когато се ангажират с подобни дейности.

Следващите стъпки в дейностите на проекта са свързани с изграждането на мрежа “Активни квартали”. Това ще се случи през Отворена покана за граждански организации, и плейсмейкъри от различни български градове. 16 от селектираните ще бъдат поканени на обучение, на база създадения наръчник. В следващите периоди на инициативата ще стартира и работата с различни общности и заинтересовани страни. С тях ще бъдат реализирани физически дейности на терен, свързани с облагородяването на публични пространства. След техния анализ, ще изискваме облекчаване на нормативната уредба и промяна в законодателството с цел по-достъпни интервенции и реализация на положителна промяна от страна на активните общности.

„Квартална демокрация в градските общности“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“.

 

No Comments

Post a Comment