Програма на сдружение BG Бъди активен

паркинг ден

НАРЪЧНИК ЗА ПАРК(ИНГ) ДЕН

PARK(ing) Day насочва вниманието към нуждата от повече градски места, които имат свободен и отворен достъп, където местните общности имат пряк достъп до културни събития и инициативи, с които да подобрят качеството на живот в града....

наръчник

_МЯСТО – PLACEMAKING НАРЪЧНИК

Предоставяме ви Помагало за реализиране на проекта МЯСТО, базиран на методите на Placemaking или иначе казано: място-правене....

_Място Тракия – placemaking ресурси

От началото на проекта _theSpot/ _МЯСТО през 2017, БГ Бъди активен, заедно с множеството си партньори и чрез принципите на Placemaking (място-правене) преобразихме над 23 места в цяла България....