Програма на сдружение BG Бъди активен

Placemaking for physical activity toolbox

Проектът PARK (Placemaking for physical activity toolbox) има за цел да свърже създателите на „места“ (местни градски дизайнери) и местните спортни организации и професионалисти и в резултат на това да създаде общ пакет решения....

PARK(ING) DAY FOR FITNESS

Това ръководство е предназначено да информира и напътства местни спортни организации,които да научат практически начини за създаване на тяхно специфично park(ing) day място(P-място) и да го използват за практикуване на физическа активност, подкрепа на местникаузи и активизъм....

ПЛАНИРАНЕ ЗА УСПЕХ

Десет съвета за проектиране на програми за рециклиране за публичното пространство....

Малка книжка на Зелените Подтиквания

Поведенческата наука показва, че простото„подтикване“ към ежедневните по-екологични решения е мощен стимул заекологични действия за студенти и другичленове на общността в кампуса....