Програма на сдружение BG Бъди активен

MOVEMENT SPACES

Основната цел на проекта MOVEMENT SPACES бе да създаде иновации в предоставянето на програми за физическа активност в съществуващи градски пространства/съоръжения. Така, проектът имаше за отправна точка градските пространства, които са извън рамките на традиционните спортни съоръжения и подпомага развитието и споделянето на ефективни практики в тези пространства.

Ключовите области на проекта са:

Основната цел на проекта MOVEMENT SPACES бе да създаде иновации в предоставянето на програми за физическа активност в съществуващи градски пространства/съоръжения. Така, проектът имаше за отправна точка градските пространства, които са извън рамките на традиционните спортни съоръжения и подпомага развитието и споделянето на ефективни практики в тези пространства.

Като част от проекта, сдружение БГ Бъди активен създаде PopUp парк, който и до ден днешен се споделя като добър пример за краткосрочна инициатвиа с голямо въздействие.

Pop-up или така наречените „изскачащи“ паркове, обикновено се създават за възстановяване на зона за автомобили, в такава за пешеходци. Идеята се заражда в Сан Франциско през 2005 година, където eдно паркинг място сменя своето предназначение и се превръща в градско паркче. Това се случва с цел хората да преосмислят начина, по който се използват улиците и да се предизвика дискусия за промени в градската инфраструктура.

Обикновено изкочилите паркове са изградени над съществуващата настилка и са снабдени с пейки, мебели и други аксесоари, като повечето предлагат места за сядане, градини, паркинг за велосипеди, уреди за физическа активност, игри. Често са малки по размер, достъпни, гъвкави и временни или мобилни.

Подобни иновативни краткосрочни проекти могат да имат реално въздействие върху хората на града, като им помогне да оценят качествената градска среда, както и да повдигне въпроса за това как трябва да се проектира, изгражда и подобрява градската среда с мисъл за хората