Програма на сдружение BG Бъди активен

Община Свищов осигури 10 шишеяда за своите жители

Свищов е градът с най-много поставени инсталации за събиране на празни пластмасови бутилки

 11 Шишеяда са разположени на територията на града, което е поредната крачка към ангажирането на гражданите с темата за управление на отпадъците

 

Още 10 „Шишеяда“ бяха разположени на оживени и посещавани места  в град Свищов, и с това общият брой на инсталациите става 11, което прави града първенец сред останалите над 20 населени места, участници в кампанията на сдружение BG Бъди активен -„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“.

С кампанията, гражданите на Свищов са предизвикани да събират и пускат в арт инсталациите празни, измити и подсушени пластмасови опаковки. „Шишеядите“ са инсталирани на места с по-голям поток от хора – централни паркови и културни зони,  исторически местности и забележителности в града, училищата и междублокови пространства. „Град Свищов дава прекрасен пример и ни показва, че нещата могат да се случват, когато има желание. Градът е отличен пример за това, че най-добрите резултати се получават, когато НПО сектор, граждани и администрация работим заедно. Вярвам, че това е пътят, по който трябва да се развиват администрацията и гражданското общество“, казва Ласка Ненова, основател на BG Бъди активен, координатор на кампанията.  В последните години, темата за партньорството между гражданите, местната администрация, НПО сектора и бизнеса за създаването на чиста, красива и достъпна градска среда е неколкократно повдигана от сдружението. “Надявам се чрез този пример повече хора да бъдат готови да поемат отговорност да променят средата, в която живеят, и повече общини да бъдат убедени, че има начин да си сътрудничат успешно с хората

Свищов се присъедини към кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ oще през пролетта на 2022 г. и благодарение на активното участие и идеи на Община Свищов, той продължава да е един от най-дейните в семейството на “Населените места #БезОтпадъци”. „Община Свищов създаде Център за управление на отпадъците и изгради площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци; създаде организация за разделно сметосъбиране на всички бюджетни институции и учреждения; предостави на 22 търговски обекта в Свищов контейнери за разделно събиране на генерираните от тях отпадъци. В тази посока предстои поетапно да бъдат обхванати и всички търговски обекти, производствени бази, предприятия, цехове, складове и други. За реализацията на всичко това, успешно си партнираме с  НПО сектора, както и с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Еко Партнърс България , казва г-н Генчо Генчев ,кмет на Община Свищов. Преследвайки целите, които си е поставила по реализиране на Програмата си за управление на отпадъците за периода 2021-2028, Община Свищов се е насочила и към работа с най-малките – „Интересният и забавен дизайн на „Шишеядите“ е причината да изберем част от тях да бъдат инсталирани именно около учебните заведения. Така по забавен начин ще се провокира интереса на младите хора и ще се възпита в тях желанието да бъдат активни участници в опазването на околната среда, чрез разделно събиране на отпадъците.“

 

 „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ тече в над 20 населени места, в които Шишеяд гостува на различни партньори – общини и учреждения, НПО формирования, бизнес организации.  Целта която са си поставили организаторите е да бъдат събрани 20 000кг пластмасови бутилки, които да бъдат предадени за рециклиране.  „PET пластмасата може да се рециклира многократно, а по-правилният начин за това е опаковките да бъдат изхвърляни заедно с капачките, като преди това бъдат смачкани, за да намалят обема си“, казва Жана Величкова, изпълнителен директор на АПБНБ –

Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“  се осъществява като част от проекта Партньорство за красива и чиста България на сдружение BG Бъди активен покдрепен от фондация Кока Кола 

No Comments

Post a Comment