Програма на сдружение BG Бъди активен

Кампания ни доказа: ДА, и в България можем да събираме и изхвърляме разделно

100 Шишеяда обединиха 60 населени места с посланието за нуждата от по-добра инфраструктура за разделно събиране на отпадъци

Сто са арт инсталациите, които събират разделно пластмасови бутилки, a събраното количество, което е предадено за рециклиране от тях от началото на годината до момента е над 40 000 кг. Тези данни ни представят координаторите на кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” – сдружение BG Бъди активен. Кампанията цели стимулиране на разделното събиране на пластмасови бутилки до 3 литра и изграждане на устойчиви навици у гражданите, като отправя важно допълнително послание към управляващите за нуждата от по-добра инфраструктура и осигуряване на възможност за разделно изхвърляне на отпадъците.

Какво казват данните и справя ли се България със заложените цели на европейските директиви?  Според ЕК, България трябва по-решително да въведе разделното събиране на отпадъци и да разшири инфраструктурата за рециклиране, ако иска да влезе в европейските стандарти навреме, които гласят че страните членки трябва до 2025 г. да рециклират 55% от битовите си отпадъци и 65% от опаковките. Усилията, които до сега са прилагани в страната ни, са недостатъчни и от комисията препоръчват въвеждането на стимули и санкции към забележете – всички страни – общини, бизнес, домакинства. Принципът „замърсителят плаща“ (ПЗП) е в основата на политиката на ЕС в областта на околната среда, но в България въвеждането на новата методика за изчисляване на Такса битови отпадъци бе отложено за пореден път. “Изключително важно е да се мисли в посока осигуряване на възможност за разделно изхвърляне на отпадъци в пешеходни зони и паркове. Ние имаме много идеи и богат опит, който да споделим и  сме готови, искаме и можем да реализираме съвместно с малки и големи общини в цялата страна”, казва Ласка Ненова, основател на сдружението –От началото на кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” през 2019-та година – до сега – сме спестили над 400 тона отпадъци на природата и сме ангажирали над 440 000 човека пряко с идеята”.  От сдружението са категорични, че подобни обединяващи секторите кампании ще успеят да променят навиците на хората и да ги мотивират да събират и изхвърлят разделно, както и да пазят пространството около тях по-чисто.

60 са населените места, в които има разположени Шишеяди. Това включва както големи градове, така и по-малки населени места, а техни осиновители са общински администрации, НПО организации, учебни заведения, спортни зали бизнеси.  Координаторите от BG Бъди активен са разработили и патентовали дизайна на арт инсталацията, като за различните локации на която ще бъде поставен, както и очаквания брой отпадъци, които ще събира, предлагат три варианта и размера. За да се подсигури регулярното почистване и предаване на събраното количество, сдружението си партнира с БОРА/Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация/ и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

За да е още по-голям обхватът на споделеното послание, от сдружението са обхванали и събитийния сектор. Шишеяди често могат да бъдат забелязани като гости на големи културни фестивали или масови спортни прояви. Събития #БезОтпадъци се случват в цялата страна от 2019-та година и обединяват организаторите на събития в идеята за провеждане на “чисти” събития. Създаден е и специален наръчник, с който от сдружението подпомагат и улесняват организаторите на публични инициативи. През тази година, с концепцията Спорт #БезОтпадъци, сдружението  ангажира и над 30 масови спортни събития в страната

 

Сдружението продължава и дългосрочната си работа с общини от цялата страна чрез различни кампании и инициативиПрипомняме още, че в момента тече и надпреварата на BG Бъди активен за ЕКО-отговорна Община 2023, която стартира през март и ще продължи до октомври, като на 12-ти октомври, когато в Деня на Общините на Република България, ще бъде връчена и титлата за най-зелена Община #БезОтпадъци.

 

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е кампания на сдружение BG Бъди активен, която се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола

Медиен партньор на кампанията е Дарик РадиоNo Comments

Post a Comment