Програма на сдружение BG Бъди активен

Placemaking за активни пространства

Проектът следва методологията за създаване на място( Placemaking) и е част от дългосрочната програма на сдружение BG Бъди активен – _Място България.

Общата цел на проекта Placemaking за активни пространства  е да свърже създателите на места (градски дизайнери на местно ниво) и  спортни организации и професионалисти и в резултат на това да създаде общ пакет от решения, който ще поддържа и подобрява капацитета на двата сектора и ще доведе до подобрени програми и места, улесняващи физически дейност в урбанизираните територии. 

Проектът е международен, координиран от нашето сдружение: BG Бъди Активен. За повече информация посетете страницата на проекта: https://park.bgbeactive.org/approach/  

Активни квартали

Проектът „Активни квартали“, който е част от дългосрочната програма _Място България, се базира на placemaking (място-правене) методологията, с по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между основните страни: граждани, общини, общности и граждански организации.

Партньорство за красива и чиста България 2022

Проектът следва методологията за създаване на място( Placemaking) и е част от дългосрочната програма на сдружение BG Бъди активен – _Място България.

PARK(ING) DAY FOR FITNESS

Това ръководство е предназначено да информира и напътства местни спортни организации,които да научат практически начини за създаване на тяхно специфично park(ing) day място(P-място) и да го използват за практикуване на физическа активност, подкрепа на местникаузи и активизъм.