Програма на сдружение BG Бъди активен

PARK

Проектът следва методологията за създаване на място( Placemaking) и е част от дългосрочната програма на сдружение BG Бъди активен – _Място България.

Активни квартали

Проектът „Активни квартали“, който е част от дългосрочната програма _Място България, се базира на placemaking (място-правене) методологията, с по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между основните страни: граждани, общини, общности и граждански организации.

Партньорство за красива и чиста България

Проектът следва методологията за създаване на място( Placemaking) и е част от дългосрочната програма на сдружение BG Бъди активен – _Място България.

X