Програма на сдружение BG Бъди активен

Плейсмейкинг за демокрация: пространствата за млади хора и деца

Харманли и София предложиха добри примери за това, как градските пространства могат да бъдат създадени за деца, като ги включат в процеса заедно с тях, използвайки концепция “плейсмейкинг за демокрация”, която цели да се даде повече възможности на гражданите да планират пространствата според нуждите си.

Миналата година, след успешно проведеното обучение на BG Бъди активен в Пловдив по организация на плейсмейкинг интервенции за гражданските организации и активисти, екипът избра няколко партньора в мрежата “Активни квартали”, която събира активни граждани и организации.

От Харманли и София се включиха представителите на детска градина и гражданска организация, с предложение в планирането и реализацията на намесите да бъдат включени млади хора.

Плейсмейкингът е за хората и идва от тях. Той цели да облагороди основно градската среда, но всъщност всяко едно пространство, което ползваме. Дворът пред дома ни, в училище, градинката в квартала, парка, паркинга между блоковете, който децата огласят с игри.

Плейсмейкингът създава общности и насърчава гражданите да осъзнаят своите права и отговорности, възможности като част от сложната междуинституционална система, която кара обществото да се развива. Подходът насърчава търсенето на обща визия, преодоляването на лични частни или бизнес интереси в полза на нещо по-голямо. На този етап то е сериозно усилие, което с помощта на по-опитни в социалната медиация, комуникацията, работата с медии, успява. 

С местоправенето се насърчава свободата да взимаме решения и да носим лична и обществена отговорност. Затова и този подход за промяна на градската среда успява – в него хората се чувстват равностойни и в усилията, и в успехите, защото инициативата и отговорността са осъзнато техни. 

“Зелена занималня” и “Кът за откриватели и активности” в Харманли.

Нашите партньори от детската градина “Ален Мак” организираха интервенцията за облагородяване на дворното пространство на детската градина. Участниците се запознаха с основната идея на проекта, партньорите и основните инструменти на плейсмейкинга. Плейсмейкинг интервенцията се проведе седмица по-късно с включване на местната общност. Доброволците подготвиха цимента, за да изравнят терена. След като цимента изсъхна, го застлаха с изкуствената трева. След това сглобиха четирите метални маси-пейки, на които децата ще сядат и ще работят. Монтираха и черна дъска. 

Втората интервенция, организирана от екипа на “Ален Мак”, се проведе в същата седмица. Доброволците от местната общност доставиха пънчета в детската градина, поставиха постер с фолклорни мотиви и подбраха различни билки, които сложиха в еднакви буркани с надпис. Друг екип доброволци донесе гуми, дървени пръти и въжета, с които мъжете направиха уред за къта с активности.

В момента това пространство се използва за редовни културни дейности – фестивали, игри, концерти и т.н.

Младежко пространство в “Нови Искър”.

Тази интервенция се проведе от нашите приятели от “Ти можеш ли” с идея да се създаде младежкото пространство в СУ „Васил Левски“. Учениците споделиха под каква форма биха искали да съществува пространство за тях и обсъдиха, какви интервенции могат да се направят. Една седмица по-късно учениците направиха пространството за тях, като боядисаха стената в училище, сглобиха пейки от палета (подарени от местния спонсор) и организираха социални игри. Мястото бе отворено на 15 септември за децата за новата учебна година.

Проект “Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 160 000.00 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.

No Comments

Post a Comment