Програма на сдружение BG Бъди активен

Плейсмейкинг за демокрация: Как гражданите се включват в създаването на градските пространства

Жителите от няколко квартала в градовете Хасково, Стамболийски и София активно се включиха
в намесите в публичните пространства по концепция “плейсмейкинг за демокрация”, която цели
да се даде повече възможности на гражданите да планират пространствата според нуждите си.
Миналата година, след успешно проведеното обучение на BG Бъди активен в Пловдив по
организация на плейсмейкинг интервенции за гражданските организации и активисти, екипът
избра няколко партньора в мрежата “Активни квартали”, която обединява активни граждани и
организации.


Концепцията бе приложена в Хасково, Стамболийски и София, като всяка една намеса беше
планирана според местните предизвикателства и потребности. Намесите се базираха върху
прилагането на ново разработената концепция “плейсмейкинг за демокрация”. В допълнение към
традиционното разбиране на плейсмейкинга като начин за създаване на по-добри пространства
“отдолу-нагоре”, концепцията предлага допълнителни възможности за включване на гражданите и
техните нужди.

Място за домашни любимци в парка “Кенана”.

Нашите приятели от Фондация “Хало” предложиха интервенцията да се проведе в местния парк в Хасково “Кенана”, където основният проблем беше липса на комфортно пространство за разходки
с кучета. По време на срещата представителите на местната общност обсъдиха възможностите за
облагородяване на зоните за свободно пускане на кучета в Хасково. За всички, които имаха
желание да се включат в предстоящите интервенции бе създадена отделна група за обсъждане.
Клетката за свободно пускане на домашни любимци в края на парк "Кенана", бе избрана като
локация, в която да се реализира плейсмейкинг интервенция.
Доброволците от местната общност подготвиха писмо до Община Хасково, с което поискаха да
отремонтират или подменят кошчетата за битови отпадъци в клетката. На самата интервенция те
монтираха соларни лампи за осветление, две табели за превенция на замърсяването и кошче за
отпадъци.

“Реките на София”.

Планирането на тази плейсмейкинг намеса от “Колективът” започна през 2021 г., за да  преобрази открито пространство в гр. София на хълма в началото на ул. “Будапеща”. Това пространство е държавна собственост – на Българската академия на науките. Стъпките за постигане започнаха през 2021 г. с първоначално проучване и планиране, в което доброволно се включиха външни архитекти и дизайнери. През м. юли 2022 г. се състоя самото изграждане на намесата и обживяване на пространството чрез различни събития и активности. Програмата със събития продължи през лятото. Постигнат бе желаният резултат да се промени функцията на пространството и възприятието за него, така че хората да разбират, че могат да влизат и да го използват, и че то не е частно, а за всички.

Пространство за хората с увреждания в “Люлин”.

Тази интервенция се проведе от нашите приятели от “Ти можеш ли” с фокус изграждане и облагородяване на детската площадка за зрящи и незрящи деца и младежи. По време на срещата с живущите на територията, както и с представител на Съюз на слепите в България, доброволците обсъдиха какво би било най-полезно на зрящи и незрящи на територията, какви са предизвикателствата, с които те се сблъскват ежедневно и под каква форма биха искали да съществува пространство за тях. Физическата намеса се случи по-късно, като доброволците боядисаха метални конструкции, сглобиха пейки и маркираха пространството, за да хората се чувстват безопасно.

Проект “Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 160 000.00 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.

No Comments

Post a Comment