Програма на сдружение BG Бъди активен

Общностите: сърцето и ума в плейсмейкинг

Местните общности носят заряда на плейсмейкинг, а гражданската енергия захранва идеите и поддържа устойчиво проектите. Така те създават споделено пространство, към което всички замесени имат отношение и носят отговорност.

Плейсмейкингът е подход, създаден от професионалисти в архитектурата и урбанистиката, но в основата му стои човешката нужда да владее пространството по начин, който го кара да се чувства добре, да диша свободно, да се усеща като „у дома“.

За кого е плейсмейкингът?

Плейсмейкингът е за хората и идва от тях. Той цели да облагороди основно градската среда, но всъщност всяко едно пространство, което ползваме. Дворът пред дома ни, в училище, градинката в квартала, парка, паркинга между блоковете, който децата огласят с игри.

Плейсмейкингът създава общности и насърчава гражданите да осъзнаят своите права и отговорности, възможности като част от сложната междуинституционална система, която кара обществото да се развива. Подходът насърчава търсенето на обща визия, преодоляването на лични частни или бизнес интереси в полза на нещо по-голямо. На този етап то е сериозно усилие, което с помощта на по-опитни в социалната медиация, комуникацията, работата с медии, успява. 

С местоправенето се насърчава свободата да взимаме решения и да носим лична и обществена отговорност. Затова и този подход за промяна на градската среда успява – в него хората се чувстват равностойни и в усилията, и в успехите, защото инициативата и отговорността са осъзнато техни. 

Плейсмейкинг и общности

Плейсмейкингът е доброволчество, което обединява: съседи, родители на кварталните хлапета, председатели на етажна собственост и самите общности в блока или кооперацията, неформални и формални граждански групи, неправителствени организации и малки бизнеси, читалища и др. За всички тях е важно средата да им служи по най-добрия начин, но с ангажимент от тяхна страна, който да направи трансформацията устойчива. Общините и медиите са нужни партньори,връзката с които изисква двустранни компромиси и постоянна работа. Плейсмейкингът е преживяване, което включва и спортни, арт събития, срещи с приятели, създаване на изкуство, концерти. То променя нагласи в дългосрочен план. Идеята зад него е да създаде и заздрави местните общности, които превръщат еднаквите жилищни комплекс например, публичните пространства, в средище за по-качествен живот.

Успешни истории за плейсмейкинг

През есента 2021 г. екипът на БГ Бъди активен, заедно с партньорите от Наболагсхагер, провежда национално проучване за идентифициране на успешни истории за плейсмейкинг и ангажиране на общностите.

  • В София група студенти решиха да облагородят и трансформират малък парк, за да го направят привлекателно място за игра на децата и отдих на възрастните. Дебърската градина започва на игра, като еднодневен експеримент, но привлича още съмишленици за по-мащабно облагородяване в рамките на месец. Накратко: започнете с нещо малко, но ако видите, че има потенциал за развитие на идеята, не се колебайте и заразете повече хора с примера си.
  • „Място Тракия“ – детска площадка в един от най-гъсто населените жилищни квартали в Пловдив. Инициаторите, хората от близките блокове и общината, се събират в продължение на 3 месеца, за да обменят идеи за мястото, за да разпределят ресурси, отговорности, усилия. Дискусии, решения, физическа намеса, събития, които да съберат всичко заедно, и резултатът е налице. С ангажимента на общината и неправителствената организация, които имат опита и възможността да осигурят устойчивост, площадката продължава да радва децата. Накратко: ключово за успеха на плейсмейкинг процеса е срещането на интересите на всички заинтересовани, познаването на възможностите им, възползването от правата и отговорностите на всички замесени. И, разбира се, активно включване на общината.

Повече истории може да откриете в проучването ни.

Проект “Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 160 000.00 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.

No Comments

Post a Comment