Програма на сдружение BG Бъди активен

Активни квартали: диалог между граждани, организации и общини

Първите срещи между граждани, представители на граждански организации и общини се проведоха в Хасково и София, където участниците обсъдиха гражданското участие и предложиха конкретни идеи, как може да се подобри диалог между институции.

“Работилница за граждански идеи” в Хасково

“Работилница за граждански идеи” се проведе на 15-ти февруари в зала „Знание“ в Хасково. По време на  работилницата бяха представени  успешни граждански инициативи, реализирани на територията на област Хасково през изминалата година. Организаторите споделиха материали в подкрепа на граждански активисти и разказаха повече за различните възможности за финансиране на нови граждански инициативи. 

Събитието даде възможност на участниците от Хасково, Димитровград, Смолян, Пловдив, Харманли, село Сусам, село Крепост да се срещнат с представители на НПО организации и граждански активисти от различни градове на страната, да обменят идеи и да  планират съвместни действия, както и да запознаят с възможностите за диалог с общината. 

Под формата на игри бяха  идентифицирани възможности и проблеми на местата, както и начини за справяне с потенциални предизвикателства, като заедно поставихме потенциалните реалистични цели за едно от най-важните предизвикателства –  включването на общността във всеки един етап от осъществяване на дадена идея. Идеите бяха обсъдени и с представители на община Хасково.

Организаторите направиха ретроспекция на съвместните дейности и представиха създадените ресурси по проекта “Активни квартали”. Припомняме, че като партньорски град от проекта, през изминалата година, в Хасково  се реализира акцията „Облагородяване на кучешката клетка на Кенана“, благодарение на която паркът стана по-приветлив, безопасен и достъпен. Другата инициатива, реализирана на местно ниво бе създаването на зелена класна стая на открито за децата в Стамболийски.

Млади хора в диалог с институциите в София

В продължение към дейностите по плейсмейкинг, организирани от “Ти можеш ли” в София през юли-август миналата година, проект Активни квартали събра представители от граждански организации, училища и администрации за работни срещи в столицата. В рамките на няколко работилници в училища, представителите на мрежата разказаха на ученици от различни учебни заведения за плейскемйкинг-а, какво е било направено в кварталите Нови Искър и Люлин, и събраха обратна връзка и мнения за това какво биха искали те да се подобри и в какво биха се включили. След това в рамките на мини конференция с различни организации и няколко публични институции, бе организирана една дискусия, свързана с подобряването на средата на живот. Като основни предизвикателства в комуникацията между гражданите и местните власти, бе посочено:

  • Езикови бариери и различия в стила на общуване
  • Ограничен достъп до информация или трудности при навигацията в уеб сайтовете на институции
  • Липса на прозрачност в процесите на вземане на решения 
  • Ограничени възможности за участие на гражданите
  • Разпределение на ангажиментите между гражданите и местните власти

Участниците обсъдиха, че като цяло за тях активното гражданство включва поемането на отговорност за своята общност и съвместна работа за решаване на проблеми и постигане на положителни промени. Чрез идентифициране на проблемните области, преодоляване на бариерите в общуването и участие в местни проекти и инициативи, гражданите могат да дадат значим принос за развитието подобряването на своите квартали.

Проект “Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 160 000.00 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.

No Comments

Post a Comment