Програма на сдружение BG Бъди активен

Активни квартали: Бургас

Тази събота с партньорите от община Бургас и младежка организация “Бургас харесва младите” организирахме работилница „Активни квартали: Развитието на активни граждански общности в Бургас 2.0“ с цел да обсъдим развитието на градските пространства заедно с местните общности. Събитието се реализира в рамките на проект “Квартална демокрация в градските общности”, по-познат като “Активни квартали”.

В първата част екипът ни представи разработената съвместно с партньора от Норвегия концепция плейсмейкинг за демокрация – изграждане на процеси и връзки между основните страни: граждани, общини, общности и граждански организации чрез интервенциите в публични пространства. Обсъдихме резултатите от проуването за тенденциите на плейсмейкинг в България и Норвегия и наръчника за общността, създаден за по-ефективна организация на плейсмейкинг интервенции. 

В събитието се включиха Иво Анев от Екипът на София, урбанист Александър Янакиев арх. Емил Бурулянов от Посока Бургас, които споделиха добри примери за гражданското участие в публични пространства, както и добри практики. 

Във втората част от събитието дискутирахме в групи за визии за развитието на три локации в Бургас, които предварително бяха идентифицирани, благодарение на активни младежи от града. Събитието обедини 30 граждански активисти в града, организации и млади хора, интересуващи се да създават публични пространства, подходящи  и отворени за всички. Планираните интервенции ще се случат през април-май в Бургас на следващите локации:

  • пространството с дивия орех на гърба на старото кино „Септември”
  • бетонената площадка на плажа между ресторант „Нептун 
  • площадката, намираща се на гърба на ДГ „Слънце” в непосредствена близост до Читалище „Фар”.

В рамките на интервенциите, активистите от Бургас ще провеждат форуми за обсъждане на идеи с местните общности, изработват визиите за пространствата и организират самите намеси.

Проект “Активни квартали” е част от дългосрочната програма на сдружение BG Бъди активен – _Място България, и се базира на placemaking (място-правене) методологията, с по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между основните страни: граждани, общини, общности и граждански организации.

„Проектът „Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 160 000€, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Проектът „Квартална демокрация в градските общности“ е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво“.

No Comments

Post a Comment