Програма на сдружение BG Бъди активен

жените и градът

Жените и градът

Как биха изглеждали и функционирали публичните пространства и как бихме ги използвали и поддържали, ако бяха планирани и построени от гледната точка на момичетата? Планирайте града за момичета и той ще е удобен за васички.

Urban Girls

Една алтернативна гледна точка на The city at eye level и #UrbanGirlsMovement.

Глобалната инициатива #UrbanGirlsMovement е ангажирана с проследяването, съхранението и прилагането на добрите примери, научени в процеса на развитието на градската среда, съвместно с големите инвеститори. Основна цел е правилното „поставяне“ на жените и момичетата в контекста на града така, че да имат достъп до образование и труд, както и добри санитарни условия и достъп до здравни услуги, а това, на първо място, е свързано с подобряване на условията на живот. Движението търси начини да развие нови методи на планиране на градската среда, с фокус върху нуждите на жените, които са приложими в глобален мащаб. Според тях, фокусът върху групата момичета и млади жени ще спомогне за постигането на целите на United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs), заложени до 2030г., както и на New Urban Agenda (NUA), които следва да се изпълнят до 2036г..

ГРАДЪТ И ЖЕНИТЕ

¾ от най-бедните съсловия в света живеят в страни с по-нисък среден доход, често без адекватни условия за живот и достъп до социални услуги. Отхвърляне и социална депривация понасят главно момичетата и младите жени, за това проектът #UrbanGirlsMovement, в контекста на социалния живот, поставя на световната карта като основно предизвикателство проблемите, с които момичетата и младите жени се сблъскват в града – липса на сигурни (безопасни) места на живот, насилие, достъп до образование, сексуално обучение, връзка с авторитети и подходящи ролеви модели, както и рискове, свързани със заобикалящата ги среда.

  • От какво имат нужда момичетата, като заобикаляща ги среда, за да са равноправни в общността?
  • Какво включва планирането на едно пространство, така, че да отговаря на нуждите на жените?
  • Какви са предизвикателствата пред обществата с традиции и норми, базирани на разликите между половете?

 

На първо място, за да се справим с горните казуси, е нужна пряката намеса, или приобщаването на момичетата и жените, като група с гласност по тези въпроси. Само по този начин, още при планирането на публичните пространства, в тях ще са заложени приоритети, които ще насърчат и обезпечат права и достъп на социално уязвимата група на момичетата.

Но това не е единствения плюс, който приобщаването на жените към градоустройствения план, води със себе си. Много инициативи са доказали, че момичетата и жените са по-склонни, спрямо момчетата и мъжете, да създават проекти с дълъг живот и да се грижат за опазването и практичните измерения на една инфраструктура.

жените и градът
ГРАДЪТ И ЖЕНИТЕ – ПРАКТИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАУЧЕНОТО

Как трябва да изглежда един град така, че най-уязвимата част от населението да има полза от него? Градът, който поставя момичетата в центъра на планирането и развитието на публичните пространства трябва да вземе пред вид трите нива на градския пейзаж: нивото на сградите, нивото на улиците и общия градски контекст:

  1. Пътеки и мобилност – градската среда, адаптирана към жените, трябва да даде възможност за бутането на детска количка или тичане, при което не се налага да следиш всяка своя стъпка. Пътеките осигуряват свързаността между отделни места в града.

Проблемът с мобилността е директно свързан с нормите. Момичетата не притежават автомобили, но голяма част от мястото за движение е заета от коли. Вместо това, тротоарите трябва да бъдат свободни от паркирали автомобили и достатъчно широки за движение с колело или количка.

  1. Места за почивка – пейките, поставени една срещу друга, дават възможност за социализация и улесняват разговорите лице в лице. Неформалният опит показва, че ако липсват места за сядане, напр. пейки, момичетата с поли и рокли избягват да сядат. Присядането и сядането на земята е по-свойствено за момчетата, с което местата за отдих и почивка без пейки, автоматично стават по-пригодени само за тях.
  2. Добре осветени пространства – осветлението вечер прави градските пространства по-малко заплашителни за жени. Град, в който момичетата не могат да се придвижват свободно вечер, не е град, в който между половете има равноправие.
  3. Видимост и присъствие на властите – допринасят за концепцията за безопасност на момичетата. Ако всяка дейност в публичното пространство е видима, това създава усещане за сигурност и насърчава положителното отношение и поведение. Оживеното място често е по-безопасно място.
  4. Достъп – частично обществените и частни места като паркове с вход, музеи или тераси към ресторанти автоматично изключват по-бедните общности, сред които са напр. и момичета.
жените и градът

Ресурси: https://thecityateyelevel.com и http://www.urbangirlsmovement.org/

Адаптация на български: Яна Якова

No Comments

Post a Comment