Програма на сдружение BG Бъди активен

Засилване на подредбата на кварталите с цел подпомагане на гражданския живот

Проектирането на обществени сгради и пространствата около тях, като обществени площади и тротоари, могат да играят значителна роля за формиране на гражданското поведение и възприятия

Що се отнася до тревогите около безпорядъка в кварталите, отпадъците са на първо място в съзнанието на хората. Отпадъците се асоциират с изчерпано гражданско доверие и признателност. За да се смекчат негативните въздействия, приложете стратегии за проектиране и поддръжка, за да намалите отпадъците – като напр. видими контейнери за боклук и рециклиране, често събиране на боклук и редовно почистване на улиците. 

Дори умереното поддържане на свободни пространства може значително да повиши гражданското доверие и признателност. Разгледайте възможностите за установяване и прилагане на стандарти за поддръжка на свободните пространства. Работете с групи от общността, за да улесните усилията за поддръжка и разкрасяване. Обществените градини и публичното изкуство могат да смекчат отрицателните въздействия на свободните пространства. Тези локално ориентирани интервенции, базирани на мястото, могат да бъдат използвани като основни инструменти за намаляване на безпорядъка в кварталите.

Обществените градини и публичното изкуство могат да смекчат отрицателните въздействия на свободните пространства. Тези локално ориентирани интервенции, базирани на мястото, могат да бъдат използвани като основни инструменти за намаляване на безпорядъка в кварталите

Приветстващи граждански пространства и сгради

Обществените места за сядане могат да подпомогнат гражданския живот. Много обществени сгради са в непосредствена близост до тротоари, площади и други обществени пространства, които могат да бъдат модифицирани, за да създадат по-приветлив вид и в крайна сметка да приканват членове на общността в тях.

Aдекватните външни публични места за сядане, като например пейки на обществени площадки, са свързани с ↑10% по-високо гражданско доверие и ↑4% по-високо обществено участие. Анкетираните, които са доволни от публичните места за сядане в кварталите си, отчитат ↑9% по-голямо удовлетворение от полицията и ↑5% по-голямо доверие в правителството в сравнение с анкетираните, които нямат достъп до адекватни публични места за сядане.

Озеленяването в обществените места трябва да се поддържа. Доказано е, че природата и озеленени пространства са от полза за общността на различни фронтове – положително влияят върху физическото и психическото здраве на жителите. Oзеленяването се свързва и с гражданския живот на общността. Констатациите отново подчертават критичното значение на поддръжката

ЧЕТИРИ ЦЕЛИ ЗА ГРАЖДАНСКА АНГАЖИРАНОСТ

Съществуват четири цели за гражданска ангажираност, които са в рамките на научноизследователските усилия

 ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ 

Хората смятат, че са част от колективна гражданска идентичност. Като такива те оценяват стойността на публичните пространства и се чувстват поканени да участват. Те признават местната власт и другите отговорни страни, които предоставят и поддържат колективни граждански актив

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ

 Обществените пространства примамват и предоставят възможност за контакт и социализация със съседи и непознати, предоставяйки равноправен достъп и положителни взаимодействия между различни групи. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА 

Хората се чувстват отговорни за обществените пространства и изразяват това по практически начин, като се застъпват за подобрения и допълнително финансиране и като участват в поддръжката, програмирането и разкрасяването. 

 

ИНФОРМИРАНО МЕСТНО ГЛАСУВАНЕ

 Тези, които имат право да гласуват, се чувстват информирани за своя избор, регистрират се и гласуват на местните избори. Хората изразяват своята гражданска ангажираност в местната политика, като се свързват с длъжностни лица, сигнализират за подкрепа по различни въпроси и показват знания за ролята на местната власт. Резултатите от проучванията в крайна сметка ще бъдат преобразувани в практически стратегии за проектиране и ще бъдат разпространени в предстояща публикация, известна като „ASSEMBLY: Оформяне на пространство за граждански живот“. Междувременно, ЦАД периодично разпространява нововъзникващите констатации, за да генерира по-широка осведоменост за важните връзки между мястото и гражданския живот

Статията е част от ПРОУЧВАНЕ НА ASSEMBLY ЗА ГРАЖДАНСКА АНГАЖИРАНОСТ

ASSEMBLY е инициатива на Центъра
за активен дизайн, станала възможна
благодарение на щедрата подкрепа
на John S. and James L. Knight Foundation.
© 2017 Център за активен дизайн

 

Преводът на български език е дело на сдружение „БГ Бъди активен“, осъществен като част от дългосрочната програма _Място България, и финансиран от Фондация Кока-Кола, с единствена цел безвъзмездното му разпространение сред българската публика и достигане на информацията до по-голям брой хора. 

No Comments

Post a Comment