Програма на сдружение BG Бъди активен

placemaking

Замърсяването в близост до натоварени пешеходни центрове

Националното проучване за видимите отпадъци и проучването на разходите за отпадъци от 2009 г.* на Кeep America Beautiful идентифицира специфичните места, където отпадъците са най-разпространени. Зоните в и около транспортни центрове, бизнес кварталите в центъра на града и паркове и други зелени площи, където хората пазаруват, ядат, пушат и се събират, привличат и акумулират отпадъци.

Малки и големи предмети замърсяват паркове, плажове и други места за отдих.

• Отпадъците в зоните за отдих са равномерно разделени между предмети над 4 инча (1 инч = 2.54 см) и по-малки предмети. Повечето отпадъци над 4 инча са свързани с хранителни продукти, включително опаковки и органични вещи.
• Повечето отпадъци в зоните за отдих, които са по-малки от 4 инча, са угарките от цигари. Тютюневите отпадъци представляват 31.5%, а сладкарските изделия, като напр. бонбони и дъвки, заемат 18.5%. Хартията (15,7%) и пластмасата (12,7%) също представляват голям дял от отпадъците в паркове, плажове и зони за отдих на открито.
• По-голямата част от отпадъците в зоните за отдих – 98,5% – се дължи на пешеходци. Това до голяма степен се дължи на факта, че много паркове, детски площадки и открити обществени площи не са достъпни за превозни средства.
• Местата за отдих, които са добре озеленени и в близост до жилищни райони, имат тенденцията да са с по-малко отпадъци. Озеленяването обаче може да предлага добро „замаскиране“ за цигарените угарки и другите боклуци, които се изхвърлят там умишлено или са издухани натам.

Отводнителните канали са капан за отпадъци, които се събират от улици и тротоари.

• След преходните точки, отводнителните канали привличат най-много отпадъци в места, които не са пътища. Те са разположени предимно в канавки и са предназначени за изтичане на излишъците от дъжд от павирани улици, паркинги и др.
Пепел от цигари, сладкарски изделия, пластмасови и други видове отпадъци имат тенденцията да се събират в или около отводнителните канали.
• Пешеходците и мотористите до голяма степен са отговорни за отпадъците в отводнителните канали. Отводнителните канали са еднакво достъпни за пешеходци и мотористи, но пешеходците са отговорни за 59% от тази отпадъци, а мотористите за 32%. Неосигурените товари представляват 5,3%.

• 83% от отпадъците в близост до отводнителните канали се състоят от предмети, по-малки от 4 инча. Те включват предимно цигарени угарки и сладкарски
отпадъци.
• Повечето отпадъци – 32% – в отводнителните канали са тютюневи изделия. Пластмасата е следващият по големина компонент с 20,1%, следван от сладкарски
изделия 16,1%, хартия 15,9%, стъкло 8,6%, метал 4,2% и други отпадъчни елементи 3,1%.
• Пластмасовите предмети представляват четири от най-често изхвърляните предмети в отводнителни канали. Това включва пластмасови артикули за бързо хранене, пластмасови изделия за напитки, найлонови торбички и други видове пластмаса.
• Отпадъците в близост до отводнителни канали, особено пластмасите, могат да замърсят водните източници. Тъй като отводнителните канали се насочват към
водните пътища, отпадъците могат да представляват потенциална опасност за морския живот, ако тези материали попаднат във водната система на нашата страна

Повече информация може да в нашите ресурси

Преводът на български език е дело на сдружение „БГ Бъди активен“, осъществен като част от дългосрочната програма _Място България, и финансиран от Фондация Кока-Кола, с единствена цел безвъзмездното му разпространение сред българската публика и достигане на информацията до по-голям брой хора.Ресурсите са  част от сътрудничество между американската организация “Keep America Beautiful”  и сдружение БГ Бъди активен, които обединяват сили в областта на обмяна на опит и ресурси, посветени на гражданското включване и опазването на околната среда.

No Comments

Post a Comment