Програма на сдружение BG Бъди активен

Уебинар “Творческа бюрокрация” разчупва стереотипите за процесите в административния сектор

По време на уебинара ще дадем различни интерпретации и гледни точки за термина “Творческа бюрокрация“, като способ за използването на творчески, алтернативни и пречупени през съвременната призма методи, които допринасят за създаването на една по-гъвкава и модерна бюрокрация за усъвършенстване и улеснение на процесите в административния сектор.

 

В рамките на уебинара ще бъде представен фестивалът Creative Bureaucracy, който вдъхновява и стимулира по-положително отношение към публичния сектор, и как българските общини в партньорство с BG Бъди активен могат да участват в него.

За кого ще е от полза темата? 

За представители на администрации на общини, които са активната връзка между гражданите и изпълнителната власт, които трябва да обезпечават бюрократичните процеси на всички нива, и които ежедневно се борят със закостенели и недобре функциониращи модели на работа с хора и бизнеси. Ще бъдат представени модели за начина, по който публичната администрация планира и прилага своите стратегии, политики и действия и адаптира своите регулации и режим на стимули в полза на обществото.

За НПО организации – Ставайки част от уебинара, неправителствените организации ще имат възможност да опознаят начините на работа и процесите на работа на администрациите и да улеснят на сътрудничеството си с тях.Доброто сътрудничество между местните власти и гражданския сектор, работещ на местно ниво, води до повишаването на местния капацитет за развиване и прилагане на по-добри политики и практики.

ПРОГРАМА:

9:00 – 9:05   Откриване

9:05 – 9:10   Въведение в темата

9:10 – 9:20   Що е то “творческа бюрокрация”?

9:20 – 9:40   Fredrik Lindstal Glad Stad Предприемач, политик и плейсмейкър. Фредрик Линдстал е член на градския съвет на град Стокхолм и до края на 2019 г. е заместник-кмет. Основател и председател на борда на Glad Stad, най-голямата организация за създаване на места/пространства.

9:40 – 9:45   Въпроси и отговори 

9:45 – 10:15   Добри практики и примери от Общини от Република България

10:15 – 10:25   Опит и възможности на BG Бъди активен в контекста на темата “Творческа бюрокрация”

10:25 – 10:30  Въпроси и отговори

Събитието е със свободен достъп. Заявете своето присъствие, като се регистрирате тук:

 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N2H_1BQQQ66pLwwGByGGng

 

 

 

Вижте участието на експерта Fredrik Lindstal, който представи по време на уебинара реални примери от своята практика.

Основателят на берлинския фестивал Creative Bureaucracy – Charles Landry със специално представяне по време на уебинара. Чуйте вдъхновящата ми у насочваща презентация, която разкрива многопластовите измерения, възможности и необходимостта от активизирането на творческата бюрокрация.

Опитът и възможностите на BG Бъди активен в контекста на темата “Творческа бюрокрация”.

No Comments

Post a Comment