Програма на сдружение BG Бъди активен

враца

Враца се присъединява към националната кампания „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“

Враца получи своя Шишеяд, с което се присъединява към националната ни кампания „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“.

Екипът на Младежки център Враца отново е местен партньор в дългосрочната програма, след като бе част от първия проект _Място България през 2017-та.

Като част от дейностите във Враца, част от проект Партньорство за красива и чиста България, през тази година са планирани различни активности:

  • Участие в национална кампания „Искам да съм полезен… Рециклирай ме“.  „Шишеяди“ ще бъдат инсталирани в двора на партниращите учебни заведения. Ежемесечното събиране на пластмасовите шишета от тях ще бъде предавано в пункт за рециклиране. В края на годината сумата от събраните шишета ще бъде разпределена към училищата, събрали най-много пластмаса. Чрез нея ще имат възможност да реализират свои идеи, свързани с екологична насоченост или физическа активност.
  • Облагородяване на публично младежко пространство „Якото място“. То бе обособено през 2017г. в рамките на проект „_Място“.
  • Реализиране на две състезания по почистване и инсталиране на контейнери за отпадъци на ключови обществени градски пространства, изработени с участието на младежи –доброволци.
  • Провеждане на неформално обучение по тема свързана с вандализма и начините за справяне, посредством генериране на креативни идеи и методи от младежи
No Comments

Post a Comment