Програма на сдружение BG Бъди активен

варна

Успех_Място Варна

ℹ Мястото се намира в бившия жилищния комплекс на предприятие “Успех“ с концентранция на хора със специализирани нужди (увредено зрение)

✅Проектът във Варна бе насочен към обновяване на съществена площ, заключена между група жилищни блокове, разположени в непосредствена близост до завод за електрическо оборудване и елементи. Основна цел на фабриката по времето, когато е била построена, е да се наемат хора със зрителни увреждания. Жилищните сгради около пространство, представляващо интерес за проекта, първоначално са служили за настаняване на тези работници. С времето и след промените от 1989 г. блоковете са обитавани от различни жители и в момента само половината от хората, живеещи в квартала, са със зрителни увреждания. Този дял обаче все още представлява висока концентрация на хора със специфичен тип увреждане и това естествено е отразено върху непосредствената градска среда.

💡Поради тези причини дизайн предложението за подобрения на въпросното пространство адресира холистично неговите специфики чрез осъществяване на някои логистични подобрения за хората със зрителни увреждания (като нови кръстосващи повърхности, реновирани направляващи парапети и подобрена сигнализация за шофьорите) и генерални с цел повишаване на качеството на живот. Последните включиха изграждането на две нови беседки, разкрасяването на съществуващите градинки, места за игра на футбол, както и тенис маса и зона с “тихи” игри със специализиран брайлов шах.

➡Струва си да се отбележи, че задачата за намеса на конкретната локация се оказа много предизвикателна, поради голямото количество работа, което проектът предприе и фактът, че пространството беше занемарено в продължение на десетилетия. В допълнение към това, съществуваха трудни социални условия и конфликти между отделните членове на местната общност. Осъществените интервенции обаче въведоха значителни физически подобрения в пространството, които проработиха много ефективно като начин за социална активация сред местните жители да подобрят тяхната жизнена среда.

📌 Във Варна работихме с местния партньор от СДРУЖЕНИЕ „ПАУЪР ДЖЪМП” – Варна. На терен процесът ‘placemaking’  бе воден от експерта Тодор Кесаровски от сдружение |Не|Формално.

ℹ„_Място – Доброволчество с въздействие“ се ръководи от сдружение “БГ Бъди активен” и бе осъществен с финансовата подкрепа на Coca-Cola Foundation

варна

No Comments

Post a Comment