Програма на сдружение BG Бъди активен

цигарени-угарки

Угарките от цигари – невидимият проблем

Най-често изхвърленият предмет са угарките от цигари. Тютюневите изделия съставляват 38% от всички отпадъци по пътищата и 30% в „преходните зони“ – местата, където пушачите преустановяват пушенето си, преди да продължат

Защо е от значение отпадъкът от цигарени угарки?

 Угарките от цигари си остават най-изхвърляният предмет  по целия свят. Изхвърлянето на угарки от цигари и пури на земята, пускането им в саксии с цветя и изхвърлянето им във водни източници представляват замърсяване с боклук. Замърсяването с угарки от цигари и пури е неприятна гледка, както скъпо за почистване и вредно за водните източници и дивата природа. Всъщност 32% от отпадъците в отводнителни канализации са тютюневи изделия. Отпадъците, попадащи в тези канали и водни системи, в крайна сметка се оказва в местни потоци, реки и други водни източници.

Какво представлява сканирането за цигарени отпадъци? 

„Сканирането не е почистване. То е свързано с измерване”. 

Сканирането за цигарени отпадъци, разработено от Keep America Beautiful, Inc., е метод за количествено определяне на отпадъците от угарки от цигари и пури в целевата зона. Сканирането е тествано на място в централни райони на градове, плажове, паркове и в зоните за почивка по пътищата.

Сканирането за цигарени отпадъци е:

  • Надеждна и доказана методология за „сканиране“, която включва действително преброяване на угарките от цигари и пури на земята. 
  • Провежда се в по-малък, представителен раздел в рамките на по-голямата зона на програмата CLPP. 
  • Установява се преди стартиране на CLPP за установяване на количествени базови данни, както и след стартиране на програмата за измерване на резултатите. 
  • Използва се за периодични последващи сканирания като текущ инструмент за оценка на въздействието и устойчивостта на програмата в дългосрочен план

Извършване на сканиране:

Сканирането за цигарени отпадъци измерва угарките от цигари и пури в малка част от зоната на програмата. За специално събитие сканирането се провежда в една до три приблизително 10‘ X 10‘ зони в рамките на специалните събития. Освен че предоставя базови данни, сканирането също така помага да се идентифицира къде хората пушат и могат да замърсяват с угарки от цигари и пури. След това в рамките на CLPP може да се поставят контейнери за пепел на стратегически места и да се фокусира върху промяната на поведението за замърсяване

Примери: 

 

  • В центровете на градовете се преброяват угарките от цигари и пури по тротоарите и в канавките на всеки адрес в рамките на два до три квартала. • На плажовете, бреговете или зоните на интерес в парковете или други места за отдих сканирането се извършва в и около пешеходни точки за достъп, места за пикник, в близост до концесии или други търговски обекти и паркинги. 
  • По пътищата и магистралите сканирането се извършва обикновено в маркирани зони за почивка, места за отбиване, пресичащи медиани или други места встрани от пътните платна. 
  • За специални събития сканирането за събития от два или повече дни обикновено се извършва в рамките на една до три 10‘ X 10‘ зони на сканиране (в зависимост от размера на събитието), идентифицирани с помощта на фиксирани точки в и около местата на събитието, например храна, развлечения, щандове на доставчици, входове и изходи и т.н. 

 

Повече за Сканирането за цигарени отпадъци и как това може да помогне за намаляването им, може да прочетете в нашия ресурс “Програма за превенция на цигарени отпадъци 2019”. В него ще откриете набор от инструменти, които да са ви в помощ. 

 

Преводът на български език е дело на сдружение „БГ Бъди активен“, осъществен като част от дългосрочната програма _Място България, и финансиран от Фондация Кока-Кола, с единствена цел безвъзмездното му разпространение сред българската публика и достигане на информацията до по-голям брой хора.Ресурсите са  част от сътрудничество между американската организация “Keep America Beautiful”  и сдружение БГ Бъди активен, които обединяват сили в областта на обмяна на опит и ресурси, посветени на гражданското включване и опазването на околната среда.

No Comments

Post a Comment