Програма на сдружение BG Бъди активен

град в карантина

ГРАД В КАРАНТИНА

Как да „излекуваме“ обществото от последиците на изолацията...