Програма на сдружение BG Бъди активен

Уебинар “Творческа бюрокрация” разчупва стереотипите за процесите в административния сектор

По време на уебинара ще дадем различни интерпретации и гледни точки за термина “Творческа бюрокрация“, като способ за използването на творчески, алтернативни и пречупени през съвременната призма методи...