Програма на сдружение BG Бъди активен

_Място в Златица

Свят без отпадъци? #промянатавъзможна

Можете ли да си представите свят без отпадъци? Не звучи никак лесно, че даже е някак имагинерно. В днешно време отношението на човека към околната среда се е променило. Tой е по-безотговорен, по-нехаен и все по-малко заинтересован към нея.

Всеки един от нас носи своята отговорност за състоянието на околната среда. И всички ние трябва да направим необходимото за опазването й, без значение колко голямо или малко е то. Нито една организация, община или човек не може да реши този проблем сам. Представете си какво ще се случи, ако всички положим усилия заедно.

Когато всички се съберем заедно и действаме, ние можем да променим нещата смислено и трайно. Такова трябва да бъде мисленето на всеки един от нас.

#промянатавъзможна – водещият принцип на нашите действия

В последните две години, BG Бъди активен пое нов път и нова насока на работа, насочена към промяната. Промяната на средата, на хората, на мисленето им. В този ред на мисли стартирахме проекта _Място, насочен към промяната на градската среда чрез въвличане на местните жители и създаване на ангажирано гражданско общество.

Ние вярваме, че грижата за околната среда е отговорност на всеки.

През 2017-та започнахме работа по проекта _Място заедно с Coca-Cola Foundation. Компанията е силно представена у нас като голяма част от хората, отговорни точно за нейните постижения, са българи.

Като част от работата ни по _Място, ние работим упорито за изграждането на екологична култура у гражданите и чувство на лична отговорност и съпричастност към проблемите на околната среда. Всеки трябва да разбере важността на проблема, защото само така ще може да предприеме необходимите мерки и инициативи и да ги реализира по най-ефективния начин. Устойчивото развитие не се случва чрез срещи на върха, международни спогодби, забрани и глобални цели. То се случва първо в нас самите, във всеки един от нас.

Ето снимки от работата ни по _Място в Златица. Мястото бе изчистено с помощта на десетки доброволци:

Едно нещо обаче е ясно: за да може градовете ни да станат по-устойчиви от екологична и социална гледна точка, участието на гражданите е от ключово значение. Именно градовете, разработили стратегии за подобряване на ангажирането, сътрудничеството и комуникацията с местните заинтересовани страни, успяват да превърнат плановете си за устойчиво развитие в реалност. Ключът е в ангажирането на гражданите, защото именно те са тези, които трябва да живеят с решенията, взети на местно, национално и европейско равнище.

Присъединете се към нас с хаштаг #промянатавъзможна, за да разберете и видите как да осъществим промяната. Защото промяната е във вашите ръце.

 

И изведнъж – Светът без отпадъци става възможен….

No Comments

Post a Comment