Програма на сдружение BG Бъди активен

силистра място

В Силистра официално бе даден старт на „Партньорство за красива и чиста България“

На 18 юни се проведе работна среща, инициирана от СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“, по време на която бе даден старт на проекта „Партньорство за красива и чиста България“. На срещата присъстваха представители на основния партньор по проекта на местно ниво – Община Силистра, както и институции, частни фирми и други неправителствени организации. Димитър Караджов и Миглена Илиева представиха бъдещите дейности по проекта, които са планирани в Силистра, Дулово и Тутракан в периода до м.декември 2020 г. Изказаха благодарност за отличното партньорство с всички присъстващи институции и организации, като споделиха своето очакване за съвместни действия през следващите месеци. Сдружението е отворено за идеи по всички основни инициативи, с цел постигане на заложените цели и слогани, а именно – “Да разЧИСТИМ Силистра”, “Да разДВИЖИМ Силистра” и “Да разКРАСИМ Силистра”. По-късно днес ще се проведе и мотивационна среща с доброволци – вече утвърдени през годините, както и нови членове, припознали каузата за красива и чиста среда в Силистра като своя!

_МЯСТО България е гражданска инициатива за облагородяване на публични пространства, която стартира през 2020 г. в шест града под името “Партньорство за красива и чиста България”. Тя е част от програмата _Място България на Сдружение „БГ Бъди активен“ и ще обхване Пловдив, Варна, Русе, Шумен, Добрич и Силистра. Инициативата се осъществява с подкрепата на Фондация „Кока-Кола“. Чрез програмата на _МЯСТО България ще бъдат създадени партньорства между граждански организации, институции и бизнес на местно ниво, ще се проведат информационни кампании за повишаване на културата на рециклиране и намаляване на отпадъците и ще се работи активно на място заедно с гражданите за почистване и облагородяване на изоставени публични зони. Инициативата се осъществява от сдружение „БГ Бъди активен“ заедно с местни граждански сдружения. Местен партньор в проекта е СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“. #промянатавъзможна #BGBeActive #ДуросторумДръстърСилистра

No Comments

Post a Comment