Програма на сдружение BG Бъди активен

ОЦЕНЯВАТ КАНДИДАТУРИТЕ ПО ПРОЕКТА _МЯСТО

6-членно жури оценява кандидатурите по The Spot/_Място

 

СЕРИОЗЕН ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЩЕ ОЦЕНЯВА КАНДИДАТУРИТЕ ПО ПРОЕКТА _МЯСТО

Kандидатстването по проект „_Място – Доброволчество с въздействие“ навлезе в заключителната си фаза за набиране на кандидати. Подадените заявки в момента се разглеждат от специалисти в различни области, с доказан опит и професионализъм. Сред тях са представители на BG Бъди активен, |НЕ|формално, партньори на две от най-предизвикателните пространствата от изминалата година – от Враца и Добрич. Стриктният подбор на журито и строгите критерии на оценяване, които бяха приети гарантират необходимата обективност и безпристрастност при оценката на проектите.

Постъпилите кандидатури ще преминат през експертната оценка на журито. Най-високо оценените проекти, които представят най-иновативни идеи и проекти ще станат част от _Място през 2018-та. Избраните кандидати ще бъдат обявени на 1-ви март в сайта на BG Бъди активен.

Комисията започна вече своята работа. Съгласно разписаното в конкурсната програма, журито следва да се запознае детайлно с изискванията и критериите за оценка на проектите. От там нататък следва разглеждане, обсъждане и класиране на конкурсните проекти съгласно критериите.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 • Прецизност притехническите изисквания – присъствие на всички необходими документи oт формата за кандидатстване
 • Принос на проекта към целите на инициативата за промяна в градската среда
 • Демонстрирана мотивация, ентусизаъм и разбиране от страна на кандидата относно ангажимента да бъде ‘placemaker’
 • Релевантен професионален опит на кандидата/организацията
 • Подход за включване на граждани/младежки организации/доброволци/партньори в реализацията на проекта
 • Реализация на проекта – Възможна ли е реализация на проекта, специфики, особености
 • Иновативност и креативност на разписаната идея
 • Въздействие – Какво въздействие (като качество и количество) може да има този проект Представлява ли решение на голям или малък проблем?
 • Творчески подход – Доколко е приложен творчески подход? Предлага ли се ново решение или нещо, което не е опитвано преди?
 • Сътрудничество – Включва ли екипът множество членове? Екипът сътрудничи ли си с други участници (виртуални или на други места), за да разработи по-широкообхаватно решение?
 • Устойчивост – Колко добър е планът за напред? Доколко кандидатите са добре подготвени да продължат работа и след това

Въпроси относно конкурса може да задавате на e-mail: [email protected]

No Comments

Post a Comment