Програма на сдружение BG Бъди активен

Ръководство на кмета за обществен живот

Ръководство на кмета за обществен живот показва как кметовете могат да насърчат оживения обществен живот. Разделено е в пет стъпки: Измерване, Приканване, Направа, Развиване, Формализиране и  включва казуси от Ню Йорк, Питсбърг, Денвър, Лексингтън, Сан Франциско, Сенкт Пол и Копенхаген.

Това ръководство е предназначено за кметове и техния персонал. То доказва защо е важно да се обръща внимание и да се измерва какво правят хората на обществени места.  Ръководството предлага тактики и казуси от реалния живот, за да помогне на кметските администрации да си свършат задълженията. Предизвикателствата, намиращи се най-отгоре в списъците със задачи на повечето кметове – от намаляване на престъпността до изграждане на икономиката и до насърчаване на най-важните места – са пряко свързани с това до колко нашите градове насърчават обществения живот. На фундаментално ниво ние вярваме, че премахването на бариерите пред участието и улесняването на повечето хора да прекарват времето си на обществени места е от ключово значение за създаването на процъфтяващи, демократични градове.

Автор на ръководството на Института Гел,а преводът на български език е разработен от сдружение „БГ Бъди активен“ , осъществен като част от проект “Партньорство за красива и чиста България”, част от дългосрочната програма “_Място.

Сдружение „БГ Бъди активен“ е партньор на различни международни организации, работещи за насърчаване на физическата активност, устойчивия начин на живот, активизиране на местните общности и промяна на средата (placemaking). Благодарение на активните контакти на сдружението, то има достъп до иновативни ресурси, споделен опит и платформи за обмен на идеи

No Comments

Post a Comment