Програма на сдружение BG Бъди активен

Работим с младите за принципите на разделното събиране и рециклиране

Образователните дейности, насочени към младежи, ще насърчават отговорното поведение към градската среда

Кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“ разширява обхвата си и продължава да насърчава култура на отношение към средата

Сдружение BG Бъди активен, стартира образователни „зелени“ дейности, ориентирани към младежи, в три български града – Бургас, Карлово и Хасково, които се осъществяват под шапката на програма „Младежи за околна среда“. Участието в програмата ще даде възможност на сдружението да разшири още обхвата на добре познатата вече, националната кампания „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“, целяща стимулиране разделно събиране на опаковки и тяхното рециклиране. Като част от нея, в близо 30 населени места са поставени арт инсталациите, наречени „Шишеяди“, които събират пластмасови бутилки и ги връщат за рециклиране. Кампанията ще продължи до края на 2022, като организаторите очакват събраното количество да е над 20 тона.

По този начин населените места „притежатели“ на арт инсталациите за събиране на пластмасови бутилки стават 24, като в цялата страна, до момента, има разположени над 45 „Шишеяда“ на различни места градски зони, като площади, училища и детски градини и други. Кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е част от проекта на сдружение BG Бъди активен – „Партньорство за красива и чиста България“, подкрепен от Фондация Кока-Кола.

От местните партньори, в градовете Бургас, Карлово и Хасково, през месец ноември, ще бъдат организирани различни дейности, които по интересен начин да привлекат младите към идеята за по-отговорно поведение и по-голяма ангажираност към града. Сред планираните “зелени“ занимания са: интерактивни обучения за младежи, провеждане на Игри #БезОтпадъци с по-малките ученици, почистващи акции на паркове и водни пространства. „Решаването на проблема със замърсяването с отпадъци изисква повишаване на екологичната осъзнатост  у хората и осъзнаване на тяхната отговорност за него като единици. С разбирането на проблема и на възможността, че те наистина могат да участват в решения, които подобряват нещата за тях, техните приятели и семейства, идва същинската промяна.“, коментира Ласка Ненова от сдружение BG Бъди активен – „Работата с младите е от съществено значение, за да постигнем промяна. Сдружението ни провежда регулярно целенасочени срещи с различни младежки групи и общности, за да промотира културата на живот #БезОтпадъци, както и да стимулира организирането на инициативи, посветени на създаването на по-добри градски пространства и на активизиране на промяната в средата, насочени именно към младите.“ Припомняме, че сдружение BG Бъди активен има дългогодишен опит в облагородяване на публични пространства, работа с местните общности и с доброволци, и провеждат редица инициативи за поддържане на чиста и красива градска среда. Голяма част от дейностите им са ориентирани към подрастващите, като през тази година сдружението ангажира над 700 училища с темата “Спорт #БезОтпадъци”, в рамките на Ден на спорта в училище. Благодарение на предоставените ресурси, преподавателите работиха с децата по важни  въпроси свързани с разделното събиране на отпадъците, рециклирането и ролята на всеки един от нас за състоянието на  заобикалящата го среда.

 

 

Дейностите в трите града са в партньорство с местните РИОСВ (Регионалните инспекции по околна среда и води) и са част от програма „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите. Във всеки град, сдружението координатор, е ангажирало местен партньор, който да допринесе на регионално ниво със своя опит и ангажимент за повишаване на културата по опазване на околната среда.

Общо 180 са инициативите част от  Програмата на МОСВ „Младежи за околна среда“ и са по идеи на граждански организации, читалища, училищни настоятелства, младежки мрежи и природозащитни сдружения от страната. Те се изпълняват съвместно с 23-те регионални структури на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и води, Дирекциите на националните паркове, Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда. 

 

No Comments

Post a Comment