Програма на сдружение BG Бъди активен

Инструментариум за устойчиво управление на обществени места;

Инструментариум за финансиране, програмиране и поддръжка

Tози гайд споделя добри практики и насоки от експерти за постигане на успех относно обществените места. Той предоставя на общностните организации и на вземащите решения за града модели, казуси и готови за използване инструменти за финансиране, програмиране и поддържане на успешно обществено място.

Инструментариумът представя пет модела за устойчиво управление на общественото място; Модели, базирани на събития, партньорства на местно ниво, публично/частно партньорство, самоуправляващи се области за специална оценка и партньорства за поддръжка/техническа помощ

Преводът на български език е разработен от сдружение „БГ Бъди активен“ , осъществен като част от проект “Партньорство за красива и чиста България”, част от дългосрочната програма “_Място.

Сдружение „БГ Бъди активен“ е партньор на различни международни организации, работещи за насърчаване на физическата активност, устойчивия начин на живот, активизиране на местните общности и промяна на средата (placemaking). Благодарение на активните контакти на сдружението, то има достъп до иновативни ресурси, споделен опит и платформи за обмен на идеи

No Comments

Post a Comment