Програма на сдружение BG Бъди активен

конкурс за табели

Проучване: Най-често изхвърленият предмет са угарките от цигари

Тютюневите изделия съставляват 38% от всички отпадъци по пътищата  и 30% в „преходните зони“ – местата, където пушачите преустановяват пушенето си, преди да продължат. Като част от проучването на Keep America Beautiful през 2009 г. „Поведение на замърсяване в Америка“ са събрани конкретни данни за замърсяването с цигарени угарки. Това включва наблюдения на пушачи в зони за отдих, барове/ресторанти, обекти за продажби на дребно и медицински заведение/болници

Общият процент на отпадъците от цигарени угарки е 65%. Това е малко по-високо от процента от 58%, установен при общите наблюдения за замърсяване с отпадъци.

  • Когато се замърсява с цигарени угарки, преднамереното им пускане е най-честото поведение или стратегия (35%), следвано от “изхвърляне/мятане” (27%), и „настъпване с крак“ (27%).
  • Повечето цигарени угарки се хвърлят на земята (85%), 37% в храсти/на трева, 25% върху или около контейнери за боклук % в саксии с цветя.

Замърсяването с цигарени угарки е по-силно повлияно от околната среда, отколкото обикновеното замърсяване с отпадъци. Един от най-силните сигнали за замърсяването с цигарени угарки е броят на контейнерите за пепел.

  • 38% от замърсяването с угарки от цигари се свързва с физическата среда, включително и броят контейнери за пепел. Наличието на такива контейнери, независимо дали самостоятелни или като част от кошчета за боклук, корелира с по-ниските проценти на замърсяване с цигарени угарки. 
  • За всеки допълнителен контейнер за пепел процентът на замърсяване с цигарени угарки намалява с 9%.
  • По време на неправилното изхвърляне, нарушителите са били средно на 31 фута (около 9 м) от контейнер за пепел. Докато контейнерите за боклук са широко разпространени (в 91% от наблюдаваните места), контейнерите за пепел са по-редки, като само 47% от наблюдаваните места разполагат с контейнер само за пепел или контейнер за пепел/ боклук.
  • От работещите пушачи, 41.8% съобщават, че на работното им място няма контейнери за цигари. 

Повече за цигарени отпадъци и как това може да помогне за намаляването им, може да в нашите ресурси

 

Преводът на български език е дело на сдружение „БГ Бъди активен“, осъществен като част от дългосрочната програма _Място България, и финансиран от Фондация Кока-Кола, с единствена цел безвъзмездното му разпространение сред българската публика и достигане на информацията до по-голям брой хора.Ресурсите са  част от сътрудничество между американската организация “Keep America Beautiful”  и сдружение БГ Бъди активен, които обединяват сили в областта на обмяна на опит и ресурси, посветени на гражданското включване и опазването на околната среда.

No Comments

Post a Comment