Програма на сдружение BG Бъди активен

Партньорство за красива и чиста България – Планирани дейности 2022

През 2022-ра продължаваме да работим за #ПромянатаВъзможна с проект „Партньорство за красива и чиста България“. Местните партньори от населени места от цялата страна ще продължат да работят заедно за въвличане на жителите и институциите в облагородяването, почистването и опазването на публичните пространства.

„Партньорство за красива и чиста България“ 2022 е част от дългосрочната програма на BG Бъди активен _Място България  и продължава да работи за повишаване нивото на гражданската активност и отговорност по темите за замърсяване,  почистване и облагородяване на публични пространства. Ето и какви са част от планираните дейности по градовете в проекта:

Смолян

Местният партньор от Смолян – Млади изследователи за младежко развитие – Смолян  YIYD – планира да осъществи поредица от обучения в младежко пространство Смолян – обучения, чрез неформални методи, работилници, изложби, ателиета за младежи. Партньорите ще разширят мрежата си  от партньори на местно ниво чрез партньорство с младежки неформални групи и организации от село Търън, село Чепинци, град Мадан, град Рудозем и град Девин

Организацията планира още няколко кампании по почистване на Смолянски езера и река Черна, Кампания „Искам да съм полезен…Рециклирай ме! в заведения и хотели; Разкрасяване на младежкото пространство, чрез плейсмейкинг и ЕКО ХЕПЪНИНГ, с включена  изложба-базар от ръчно изработени предмети от отпадъчни материали

Враца

Местните партньори във Враца – Младежки център Враца -планират да въвлекат училищата на територията на град Враца в национална кампания „Искам да съм полезен. …Рециклирай ме“, чрез поставяне на инсталацията за разделно събиране на бутилки  „Шишеяд“ в двора или сградата на училището. Ежемесечно  количествата ще бъдат събрани и  транспортирани до пункт за изкупуване на пластмаса. В замяна на събраното количество ще бъде извършено подобрение на спортната инфраструктура на училището, облагородяване на дворното пространство или реализиране на екологична инициатива.

Сред предвидените дейности още са: Облагородяване и освежаване на публично/младежко пространство „Якото място“ с участието на младежи-доброволци от партньорските училища; Реализиране на почистващи акции и инсталиране на кофи за отпадъци, изработени с участието на доброволци на ключови обществени градски пространства; Провеждане на обучителни неформални дейности по темата свързана с вандализма и начините за справяне посредством генериране на креативни идеи и методи от младежи.

Силистра

Местният партньор от СНЦ „Дурусторум Дръстър Силистра“ е заложил на разрастване на партньорската мрежа на _Място Силистра – гр.Дулово, гр.Тутракан, с.Ветрен, с.Поройно, с.Алеково; Сдружението ще осъществи пилотната кампания „ЕКО образование в Силистра“- „Еко гимназия” и „Еко Детска градина”-и двете ангажирани с инициативи по разделно събиране и работилници по рециклиране целогодишно, участие в “Световен ден на рециклирането”; Почистване на замърсени участъци покрай водни басейни-във връзка с честването на Международния ден на р. Дунав 29 юни. Паралелно в Силистра, Ветрен, Сребърна и Тутракан ще се проведат почистващи събития, както и целогодишни почистващи събития в партниращите населени места. Сдружението ще организира  условия за разделно изхвърляне на отпадъци и информиране за ползите от това чрез кампанията Институции #БезОтпадъци“, с предоставяне на кошове за разделно събиране на хартия и пластмаса на институции и организации

Варна

Партньорите от морски клуб Приятели на морето планират да осъществят дейности в рамките на 9 месеца под мотото „Морето не е за една ваканция“. Сред планираните дейности са: семинари и обучения, информационни кампании по плажовете; събития под мотото без отпадъци; Подводни и плажни почиствания с участието на доброволци, почистване на крайбрежната зона на Варненско езеро; поставяне на контейнери в  крайбрежни заведения.

Партньорите от Power Jump продължава своята борба с нерегламентираните сметища и замърсяването на обществени пространства чрез засилване на работата и комуникацията с общините и други институции – продължение на работата от последните две години в местност Перчемлията, част от природен парк Златни пясъци. Друга важна тема, по която ще работи организацията е разделно събиране на пластмаса в големите спортни събития в регион на град Варна, като тази година сдружението ни ще мултиплицира добрата практика от предходната година, като разшири мащаба й

Сдружението продължава и с Placemaking дейности за облагородяване на локации в квартал Христо Ботев и Перчемлията – продължение на работата с общността от квартала и надграждане на миналогодишния процес с идеи за продължение.

Партньорите от Школа Дедал са заложили на дейности като: Почистване на трудно достъпната зона между нос Галата и плаж Карантината с участие на доброволци и лодки за извозване на отпадъците от труднодостъпните места; Киновечер с прожекция на филм на БГ Бъди активен и БНТ2 “ Ничии отпадъци”; Изработка на скулптура от отпадъчни материали.

Добрич

Партньорите от Черноморски център Добрич планират обучения и работилници в различни населени места от  община Добричка, за подобряване на средата на живот чрез активиране на местната общност в кампании за почистване, разделно събиране на отпадъци. Ще

Сред планираните дейности още са: Организиране и провеждане на кампании за разделно събиране на отпадъци и намаляване на нерегламентираните сметища и палене на стърнища – поставяне на артинсталации „Ябълка с червейче пластмасометалояд“ и превенция на замърсяването на морския бряг ; Организиране и провеждане на Фестивал „Ябълката_Място“ с участие на партньори и доброволци от гр. Ген. Тошево, гр. Тервел, община Добричка, Балчик; Placemaking „Ябълка с червейче пластмасометалояд“ на места, избрани от партньори и доброволци

Езерец

Местните партньори от Езерец ще заложат на разширяване мрежата от партньори на местно ниво- читалища, училища, заведения, къмпинги и НПО в областта.

Сред планираните дейности са:  кампании за превенция на замърсяването на диви плажове за къмпингуващи; „Искам да съм полезен…..Рециклирай ме!” съвместно с Община Шабла; кампании за почистване на плажни ивици и влажни зони; Фестивал Зелени дни в Езерец #Без отпадъци ; Облагородяване  на Рибарската беседка  и изработване на арт инсталация от естествени материали в близост до бивака в с. Езерец, ще бъдат фокус към опазване на околната среда.

No Comments

Post a Comment