Програма на сдружение BG Бъди активен

Предимство на използването на парковете за подпомагане на гражданския живот

Близостта до парка, достъпността и състоянието на парковите удобства – се свързват с резултатите от гражданската ангажираност.

Парковете са ценни граждански активи. Те предоставят пространство за публични събития и социални функции и спомагат за поддържане на чувството за общност. Проучванията показват, че хората, живеещи в квартали с паркове, са по-склонни да изпитват чувство на гражданско доверие и готовност да помагат на другите. Парковете също така предоставят възможности за междукултурно и междупоколенческо взаимодействие

Според проучване над 30% от анкетираните казват, че редовно се срещат и разговарят със съседите си в парковете.  

Положителните табели в парковете увеличават гражданското доверие

Дали съобщенията по табелите в парковете могат да бъдат използвани за повишаване на гражданското доверие. Идеята идва от град Шарлът, където местният отдел по парковете замислил да замени ограничителните знаци, базирани на правила (като например „Без силна музика“ или „Без алкохолни напитки“) с положителни, приканващи знаци „Направете го!“. За да тества тази теория, ПАГА предостави по едно изображение на случаен принцип на анкетираните и поиска от тях да си представят, че този парк се намира близо до дома им. След това им се зададоха въпросите „Колко се гордеете, че живеете в тази общност?“ и „Според вас градът грижи ли се достатъчно за хората, посещаващи парка?

Анализът на експеримента с изображения разкрива, че положителните съобщения значително увеличават мерките за гражданско доверие. Всъщност, анкетираните, на които е показано Изображение 3 с „Дай пет!“, и които са отговорили, че „са много горди, че живеят в тази общност“, са 11%, като 9% от тях вярват, че „градът наистина го е грижа за хората в този парк“, в сравнение с анкетираните, на които е показано Изображение 1 с по-типични и базирани на правила знаци. Този експеримент валидира подхода на град Шарлът за разработване на нови знаци в парковете и ще бъде използвани за информиране при бъдещи инсталации.

Статията е част от ПРОУЧВАНЕ НА ASSEMBLY ЗА ГРАЖДАНСКА АНГАЖИРАНОСТ

ASSEMBLY е инициатива на Центъра
за активен дизайн, станала възможна
благодарение на щедрата подкрепа
на John S. and James L. Knight Foundation.
© 2017 Център за активен дизайн

 

Преводът на български език е дело на сдружение „БГ Бъди активен“, осъществен като част от дългосрочната програма _Място България, и финансиран от Фондация Кока-Кола, с единствена цел безвъзмездното му разпространение сред българската публика и достигане на информацията до по-голям брой хора. 

ПОУКИ:

 

ПРЕДИМСТВО НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПАРКОВЕТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ЖИВОТ 

  1. Хората, живеещи в близост до популярни паркове, съобщават за по-голяма връзка с общността и по-голямо удовлетворение от местната власт. За увеличаване на популярността на парковете, помислете за включване на паркови активи, които да отразяват културата и интересите на местната общност и да създават усещане за жизненост – като публично изкуство, събития и програми. 
  2. Лесно достъпните паркове са свързани с по-голямо гражданско доверие и признателност. Разгледайте възможностите за подобряване на достъпа до парка, например чрез успокояване на трафика, подобрения за пешеходците и създаване на допълнителни входове. 
  3. Условията в парка също могат да повлияят на гражданския живот. Удобствата за деца и семейства – като детски площадки, центрове за отдих, спортни игрища и тоалетни – са свързани с високи нива на гражданско доверие и признателност, когато са в добро състояние, но са много по-ниски, когато те се намират в лошо състояние. За да укрепите гражданското доверие, разпределете достатъчно бюджети за поддръжка и експлоатация, за да подкрепите тези критични удобства. 
  4. Съобщенията около парковете могат пряко да повлияят на мерките за гражданско доверие и признателност. Актуализирането на паркови знаци с положителни съобщения е евтин подход за генериране на гордост в общността и засилване на доверието в правителството.
No Comments

Post a Comment