Програма на сдружение BG Бъди активен

Правим Шумен #БезОтпадъци възможен!

Фондация Подобри, партньор на програмата _Място  с мащабна кампания

В началото на септември фондация “Подобри” стартира онлайн платформата “Почисти в Шумен”, която цели да събира информация за замърсените региони в грaда. Така местният партньор в града цели да превърне Шумен в град без отпадъци, използвайки гражданско участие и развивайки устойчиви поведенчески модели чрез иновативни технологии. Платформата дава възможност на всеки гражданин да локализира и заснеме замърсени участъци в Шумен, допринасяйки за създаването на виртуална карта на замърсяванията в града и региона. Като следваща стъпка гражданите ще могат да се включат в почистването на замърсените райони и да заснемат крайния резултат. Всеки участник, включил се в локализирането, почистването и заснемането на резултатите ще получи специална награда. Екипът на фондация “Подобри” ще следи периодично състоянието на почистените участъци, като крайната им цел е превръщането на Шумен в по-устойчив град за живеене.

Почисти Шумен

No Comments

Post a Comment