Програма на сдружение BG Бъди активен

Подредба и (безпорядък) на кварталите

Проучвания показват, че редът и безпорядъкът на кварталите са свързани с гражданската ангажираност. Може би не е изненадващо, че проучванията показват, че графитите и други признаци на безпорядък имат отрицателно въздействие върху гражданското доверие. По същия начин, когато обществените пространства са добре поддържани, хората могат да се чувстват по-вдъхновени да бъдат добросъвестни управители на своите общности. 

 

Резултатите от проучването показват, че отпадъците са единственият аспект на безпорядък, който е най-компрометиращ за гражданския живот, а също така сочат критични възможности за поддържане и разкрасяване на свободните пространства

Отпадъците се асоциират с изчерпано гражданско доверие. Задаваме въпроса „Ако можете да промените едно нещо в общността си, какво би било то?“

Празните пространства представляват предизвикателство – и възможност. Като се има предвид изобилието от свободни пространства в много градски райони, каква е  връзката им с гражданската ангажираност?

Анкетираните, до чиито домове няма свободно пространство, отчитат ↑5% по-голямо гражданско доверие в сравнение с анкетираните, до чиито домове има такова свободно пространство.

Обратно (и може би изненадващо), тези, живеещи в близост до празно пространство отчитат по-високи нива на информирано местно гласуване в сравнение с тези, в близост до които няма такова пространство. На теория това може да е така, защото определено количество безпорядък помага да се мобилизират хората да станат по-политически ангажирани в местните си общности.

Обществените градини и публичното изкуство могат да смекчат отрицателните въздействия на свободните пространства.Проучването потвърждава съществуващата литература, според която обществените градини могат да служат като пространство за култивиране на гордост, управление и политическо участие в общността. Анкетираните, които живеят на 10 минути пеша от обществена градина отчитат повишени мерки в четирите резултата от гражданския ангажимент в сравнение с анкетираните, които нямат лесен достъп до обществена градина. Подобни подобрения се наблюдават сред анкетираните, които съобщават, че в свободните пространства до домовете им има публично изкуство, като напр. Стенописи

ИЗВОДИ: ЗАСИЛВАНЕ НА ПОДРЕДБАТА В КВАРТАЛИТЕ С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ЖИВОТ

 

Що се отнася до тревогите около безпорядъка в кварталите, отпадъците са на първо място в съзнанието на хората. Отпадъците се асоциират с изчерпано гражданско доверие и признателност. За да се смекчат негативните въздействия, приложете стратегии за проектиране и поддръжка, за да намалите отпадъците – като напр. видими контейнери за боклук и рециклиране, често събиране на боклук и редовно почистване на улиците. Дори умереното поддържане на свободни пространства може значително да повиши гражданското доверие и признателност. Разгледайте възможностите за установяване и прилагане на стандарти за поддръжка на свободните пространства. Работете с групи от общността, за да улесните усилията за поддръжка и разкрасяване. Обществените градини и публичното изкуство могат да смекчат отрицателните въздействия на свободните пространства. Тези локално ориентирани интервенции, базирани на мястото, могат да бъдат използвани като основни инструменти за намаляване на безпорядъка в кварталите.

Статията е част от ПРОУЧВАНЕ НА ASSEMBLY ЗА ГРАЖДАНСКА АНГАЖИРАНОСТ

ASSEMBLY е инициатива на Центъра
за активен дизайн, станала възможна
благодарение на щедрата подкрепа
на John S. and James L. Knight Foundation.
© 2017 Център за активен дизайн

 

Преводът на български език е дело на сдружение „БГ Бъди активен“, осъществен като част от дългосрочната програма _Място България, и финансиран от Фондация Кока-Кола, с единствена цел безвъзмездното му разпространение сред българската публика и достигане на информацията до по-голям брой хора. 

 

No Comments

Post a Comment