Програма на сдружение BG Бъди активен

Местоправене във Варна

Водени от желанието да развиват дейности, които ще имат дълготрайно въздействие върху публичните места и местните общности, сдружение Power Jump, нашият варненски партньор, реши да се фокусира върху едно конкретно място и местна общност, в поредната си placemaking инициатива, като част от дейностите по проекта „Красива и чиста България“ пилотиращи подхода – плейсмейкинг за активна рекреация. Партньорите споделят:

Бяхме мотивирани да направим това от основната философия на подхода за създаване на място, където ние бихме могли да бъдем тези, които инициират промяната в околната среда, но това трябва да се основава на идентифицираните нужди на местната общност, тяхната интензивна и постоянна ангажираност във всяка стъпка на взаимодействие и процесът трябва да води към овластяване и собственост на общността в поддържането и развитието на обществените пространства след приключване на проектните дейности.

Мястото, което избрахме за нашите placemaking  дейности през 2022, е малък градски парк, наречен “Елин Пелин”, разположен в квартал “Христо Ботев” на град Варна, със стереотипния обществен имидж на занемарен и непривлекателен район. Паркът имаше добър потенциал за пресъздаване в среда, стимулираща физическата активност. Освен това имаше голям брой мотивирани представители сред различни групи от местната общност, готови да участват – деца, младежи, родители, други възрастни.

Започнахме с някои тестови и изследователски дейности като:

  • Спортен празник наречен „Активна събота“ като част от кампаниите на БГ Бъди Активен – MOVE Week и NowWeMove Campaigns като  организирахме на игри, инициативи и състезания с общността в парка, за да проверим на практика колко са отворени да използват околната среда по нов начин за активен отдих .
  • Индивидуални и групови срещи – поредица от срещи с различни активни хора и лидери сред общността, както и с група представители на общността, за да се очертае текущото състояние на парка и ангажираността на общността, да се проучи историята на инициативи и промени в околната среда, както и да се идентифицират нуждите, въз основа на които да се изготвят някои възможни взаимодействия в парка.
  • Регулярна комуникация – започна дълъг и управляван комуникационен процес във Facebook група, създадена с цел подобряване на парковата среда. В рамките на този комуникация бяха очертани зоните за деца, младежи и възрастни, които да бъдат развити в парка; бяха обсъдени и уточнени конкретните физически взаимодействия и съоръжения; беше направено планирането на ремонтните дейности, както и стъпките, които ще го последват, за да се изпълнят целите, поставени за 2022 г.
  • Активно местоправене (Placemaking) – стартиращо– ​​събитие, чиято основна цел беше да започне процеса на пресъздаване на паркова среда с активното участие на местните жители. Над 50 души се включиха в почистването на целия парк, обновяване и боядисване на пейки, спортни и общи съоръжения и зелени площи. Паркът получи привлекателен и приветлив вид и резултатът беше голям ентусиазъм, удовлетворение и мотивация за цялата общност.
  • Работа с местните власти – тъй като паркът е обществена зона, собственост на общината, формално се изискваше отправяне на искания за разрешения и информиране на местните власти за всяко взаимодействие, което планираме там. Тези официални процедури бяха използвани като възможност за популяризиране на placemaking, дейностите по проекта „Красива и чиста България“ и неговото въздействие върху местните обществени пространства сред местните власти и политици и да ги запознаем с нашата работа и подход. От друга страна, те ни бяха ориентир да синхронизираме по правилен начин между идеите на общността и нормативните изисквания към обществените пространства, така че това, което правим в парка, да бъде желано и законно.
  • Комуникационна кампания – използване на целенасочени кампании в социалните медии, прессъобщения и местни медии за разпространение на дейността на организацията, placemaking интервенции във Варна и текущите постижения.

В момента сме в етап на изчакване за производство и монтаж на избраните от общността съоръжения за детски и младежки зони и одобрени от общината – Natural Kids Area и Street Fitness for Youngsters. След като бъдат готови и монтирани, ще имаме последна фиеста в парка с местните жители, за да отпразнуваме и да се насладим на пресъздадената среда.

Placemaking инициативите във Варна са част от проектите: „Партньорство за Красива и Чиста България“ – подкрепен от фондация Кока Кола и „Placemaking for active recreation“ – финансиран по програмата Еразъм+Спорт 

 

 

No Comments

Post a Comment