Програма на сдружение BG Бъди активен

#5причини да….събираш разделно опаковките

Всеки един човек е отговорен за собственото си рециклиране

Една от целите на _Място България  е да предизвика всеки разумен човек да преосмисли навиците си относно разделното събиране на различните отпадъци. Превъзпитаването на хората несъмнено е най-трудният процес, който ще отнеме изключително много време. За да бъде реален Свят #безотпадъци – всеки един човек, трябва да усети идеята близка и да се включи.

Kато основен проблем конкретно около темата за разделно събиране, “БГ Бъди активен” открива нуждата от повишаване на информираността на обществото и образоването на гражданите за ползите от него.Чрез своята програма _Място България, сдружението ще споделя образователни ресурси, за да предостави на гражданите практически съвети и да ги мотивира да събират разделно отпадъците си.

За рециклирането:

Рециклирането е процес на превръщане на отпадъка в нов, използваем материал. Пластмаса, алуминий, хартия, стъкло – всички могат да бъдат преработени. Рециклирането е един от най-добрите начини да окажем положително влияние на средата, в която живеем.

Ти правиш истинска промяна, когато рециклираш.

#5причини да събираш разделно

  1. Изхвърлянето на различните видове отпадъци в различни контейнери позволява те да бъдат обработени поотделно и увеличава в пъти ефективността на рециклирането на боклука.

 

  1. Спестяваме природни ресурси. Разделното събиране на отпадъци би могло да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90%. Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета от изсичане, а електричеството на едно домакинство за цели две години може да се осигури от рециклирането на един тон пластмаса. Рециклирането на един буркан осигуряват 4 часа осветление!

 

  1. Намаляваме депонираните отпадъци в депата за отпадъци.

 

  1. Финансовата гледна точка: Всеки потребител закупувайки си опакован продукт, обозначен със знака за разделно събиране, заплаща такса за неговото разделно събиране и рециклиране. Има и глоби! Всеки гражданин се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.,  ако изхвърля отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за битови отпадъци, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на отпадъци. Или изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране.

 

  1. Осигуряваме по-добро бъдеще за поколенията и даваме добър пример

За още полезни съвети следете сайта на _Място България

No Comments

Post a Comment