Програма на сдружение BG Бъди активен

Партньорство за красива и чиста България продължава да се бори за каузата #БезОтпадъци и през 2022

Щастливи сме да споделим, че проект Партньорство за красива и чиста България продължава и през 2022-ра! Местните партньори от населени места от цялата страна ще продължат да работят заедно за въвличане на жителите и институциите в облагородяването, почистването и опазването на публичните пространства.

„Партньорство за красива и чиста България“ 2022 е част от дългосрочната програма на BG Бъди активен _Място България  и продължава да работи за повишаване нивото на гражданската активност и отговорност по темите за замърсяване,  почистване и облагородяване на публични пространства. Кои са основните акценти през тази година:

  • Фокус: Превенция на замърсяването на градски зони, гори и водни басейни –  повишаване на осведомеността по темата и инициативи за активно гражданско участие
  • Фокус: Партньорства – обединение на секторите в превенция на замърсяването и създаването на устойчиви пространства
  • Фокус: Разделно събиране и рециклиране – повишаване на информираността по темата за опазване на околната среда и повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране
  • Фокус: Разкрасяване –  създаване на красиви и чисти пространства чрез въвличане и ангажиране на гражданите чрез подход “отдолу-нагоре”
  • Фокус: Нерегламентирани сметища – застъпническа кампания с цел идентифициране на нерегламентирани сметища, сигнализиране и апел към местните власти за дългосрочно справяне с отпадъците на проблемните места, както и за осъзнаване личната отговорност, на всеки един от нас за състоянието на тези зони.

Изминалата, 2021-ва бе изпълнена с дейности за разкрасяване и обновяване на публични пространства, почистване и кампании за привличане на вниманието върху проблема със замърсяването; инициативи за рециклиране и намаляване на отпадъците; обучения и ресурси за живот #БезОтпадъци , интервенции посветени на тактически урбанизъм и Placemaking дейности за въвличане на общностите. Положихме усилия за обединение на секторите и чрез нашата застъпническа кампания посочихме нуждата от повече внимание към качеството на обществените пространства, необходимостта от предотвратяване на замърсяването и засилване нивата на рециклиране, чрез свързването на секторите и обясняването на споделената отговорност за околната среда.

 

Годината в цифри изглежда така:

  • 160 000+ души пряко засегнати от дейностите и интервенциите по проекта
  • 73 000 +кг събрани отпадъци като цяло от проекта
  • 50 000+ кг разделно събрани и върнати за рециклиране отпадъци oт Искам да съм полезен…Рециклирай Ме! в кв Капана, Пловдив
  • 2000+ училища получиха нашите ресурси и подкрепа, за да работят с децата по темата
  • 11 000 000+ достигнахме с различни послания чрез комуникация в медии и социалните мрежи

 

Продължаваме да работим заедно за още повече красиви и чисти места в България и още повече активни граждани

No Comments

Post a Comment