Програма на сдружение BG Бъди активен

Онлайн Световен ден на рециклирането в Шумен

По време на Световния ден на рециклирането фондация „Подобри“ представи кратки видеа на доброволци към фондацията, които споделиха за ползите от рециклирането и преизползването на отпадъци. Под формата на кратки видеа успяхме да ангажираме над 1000 души през фейсбук страницата на фондацията. Целта на видеата бе да представи интересни начини за преизползване на отпадъците в домашни условия и да мотивира аудиторията да превърне отпадък в нещо красиво.

Първоначално планираната кампания за отбелязване на Световния ден на рециклирането бе отложена, но чрез осъществяването на онлайн инициативата имахме възможността да разпространим добрия пример по един нов и интерактивен начин. Не пропуснахме да споделим и призив към посетителите на „Младежка сфера“ да последват добрия пример и да рециклират своите отпадъци в контейнерите от арт исталация „Recycle-Art“, която бе поставена миналата година. През 2018 фондация “Подобри” и сдружение БГ Бъди активен си партнирахме по проекта Recycle Art за изграждането на еко арт инсталация в град Шумен.

По време на онлайн кампанията си партнирахме и с АРТ школа към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ гр. Шумен, които обявиха тема за еко рисунка на своята фейсбук страница, в подкрепа на инициативата.  Около 50 деца се включиха с еко рисунки в предизвикателството.

No Comments

Post a Comment