Програма на сдружение BG Бъди активен

Първа среща на партньорите от проект Партньорство за красива и чиста България 2022

Първата среща от проект „Партньорство за красива и чиста България 2022“, събра всички партньорски организации, които през 2022-ра ще работят заедно, обединени от каузата #БезОтпадъци,  за да правят #ПромянатаВъзможна

Със срещата бе даден и официален старт на проекта за тази година, който  продължава успешно вече 3та година да обединява активисти, борещи се за каузата #БезОтпадъци в населени места от цялата страна – Пловдив, София, Варна, Силистра, Езерец, Шабла, Крапец, Бяла, Смолян, Мадан, Чепинци, Раковки, Асеновград, Марково, Враца, Свищов и редица други.

По време на срещата обсъдихме няколко важни момента от предстоящата година и посоката, в която се движим, целите, които сме си поставили и проблемите, които ще борим заедно. Отделихме време на предизвикателствата, пред които се изправя всяка от организациите в своето населено място и в коя област има нужда от подкрепа, и начертахме пътища за справянето с тях – с надграждане на знания и споделяне на опит, за да надградим постигнатото до тук.

„Партньорство за красива и чиста България“ е част от дългосрочната програма на BG Бъди активен _Място България  и продължава да работи за повишаване нивото на гражданската активност и отговорност по темите за замърсяване,  почистване и облагородяване на публични пространства. Кои са основните акценти през тази година:

  • Фокус: Превенция на замърсяването на градски зони, гори и водни басейни –  повишаване на осведомеността по темата и инициативи за активно гражданско участие
  • Фокус: Партньорства – обединение на секторите в превенция на замърсяването и създаването на устойчиви пространства
  • Фокус: Разделно събиране и рециклиране – повишаване на информираността по темата за опазване на околната среда и повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране
  • Фокус: Разкрасяване –  създаване на красиви и чисти пространства чрез въвличане и ангажиране на гражданите чрез подход “отдолу-нагоре”
  • Фокус: Нерегламентирани сметища – застъпническа кампания с цел идентифициране на нерегламентирани сметища, сигнализиране и апел към местните власти за дългосрочно справяне с отпадъците на проблемните места, както и за осъзнаване личната отговорност, на всеки един от нас за състоянието на тези зони.

 

Продължаваме да работим заедно за още повече красиви и чисти места в България и още повече активни граждани!

No Comments

Post a Comment