Програма на сдружение BG Бъди активен

Общини от цялата страна се впускат в приятелска еко надпревара

Първите 10 Общини заявили участие получават ШишеядⓇ

Стартира приятелска надпревара между общини от цялата страна. Това е второто издание на конкурс за еко отговорна община, а организаторите отправиха отворена покана към всички 265 общини да се присъединят, давайки добрият пример, за да се насърчи екологичното мислене, както и да се допринесе за създаването и повишаването на екологичната култура в обществото. Надпреварата е част от кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” на сдружение BG Бъди активен.

Целта на координаторите е повече общини да бъдат активирани да работят  за въвличането на гражданите, бизнеса, НПО сектора по темите за разделно събиране и рециклиране.   Общината победител ще получи титлата Еко отговорна Община на България 2024 и финансова награда, която да използва за облагородяване (placemaking) на публично пространство – парк, градинка, зона за отдих,  в своята територия. Пълните правила за участие и критерии за оценка, могат да бъдат намерени в страницата на конкурса: https://thespot.bgbeactive.org/useful-campaign-municipalities-2024/ 

Първите 10 регистрирали се Общини, които отговарят на определени условия, ще получат подарък от сдружението – арт инсталация за разделно събиране на пластмасови бутилки – Шишеяд. “Шишеядът е отличен начин да се създадат полезни навици и да се мотивира разделното събиране сред граждани от всички възрастови групи. Той улеснява и процеса на ефективната комуникацията в посока споделени ангажименти за постигане на директивите  за устойчиво развитие на Европейския съюз, които гласят че до 2025 година всички страни-членки трябва да рециклират поне 55 процента от общинската смет, коментира Ласка Ненова от BG Бъди активен – “BG Бъди активен играе ролята на свързващо звено между администрации и граждани, като успешно подпомага комуникация между тях, изграждайки капацитет и подобрявайки диалога по между им. Чрез предоставяне на възможност за включване в различни креативни комуникационни и активизационни кампании, сдружението  се опитва да покаже как общностите са взаимосвързани с техните публични пространства и как общините могат да събудят чувство за споделена собственост върху градове и публичните пространства“. Общините ще бъдат допълнително стимулирани от BG Бъди активен да организират събития и кампании, включвайки се в Националния календар за еко събития 2024 година,  жури ще определи най-добре представителите се на база предварително обявени критерии.

Припомняме, че през изминалата година, в рамките на пилотното издание на надпреварата, над 20 общини от страната демонстрираха как нещата могат да се случват, когато има желание и хъс за работа. За период от 7 месеца, чрез организиране на различни кампании, събития или дейности за събиране на пластмасови, стъклени, хартиени и метални отпадъци, както и информационни кампании за повишаване нивата на рециклиране и превенция на замърсяването, общините се съревноваваха за титлата Община #БезОтпадъци.   Победител в голямото съревнование стана Община Монтана, а почетните места се заеха от  Кметство Марково, Община Родопи и Кметство Ослен Криводол, Община Мездра, както и град Кърджали.  Община Девня и Община Костенец бяха отличени от допълнителните предизвикателства към конкурса. В резултат на това, спестени на природата бяха 83 600кг отпадъци, а пряко ангажирани с кампанията бяха над 350 000 граждани.

Отворена покана за присъединяване можете да откриете на сайта на сдружението, а за въпроси към координаторите можете да се свържете на [email protected]

Надпревара за Община #БезОтпадъци 2024 е част от дейностите по кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” и се осъществява с подкрепата на  The Coca-Cola Company.   Партньори на кампанията са Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, ЕКОПАК България и НСОРБ – Национално Сдружение на Общините в Република България

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.