Обратно към _МЯСТО България

НАДПРЕВАРА Община

#БезОтпадъци 2024

Включете се сред активните общини на България и покажете Вашия добър пример

ОТВОРЕНА ПОКАНА: Надпревара Община #БезОтпадъци 2024

Включете се сред активните общини на България и покажете Вашия добър пример, относно работата Ви с граждани по темите за разделно събиране, рециклиране и превенция на замърсяването!

 

Според критериите за устойчиво развитие на Европейския съюз, до 2025 година всички страни-членки трябва да рециклират поне 55 процента от общинската смет. През 2023-та над 30 Общини от цялата страна направиха първа крачка към изпълнение на тези директиви като станаха част от приятелска надпревара целяща създаване на устойчиви навици сред гражданите.

През 2024-та стартира второто издание на надпревара Община #БезОтпадъци, с която приветстваме общини от цялата страна да се включат и да работят в посока по-зелени градове!

 

ПЪРВИТЕ 10 РЕГИСТРИРАНИ ОБЩИНИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ШИШЕЯД ПОДАРЪК!

Шишеядът е отличен начин да се създадат полезни навици и да се мотивира разделното събиране сред граждани от всички възрастови групи.

 

Подобрявайки разделното събиране ще се улесни и процеса на рециклирането на отпадъците и превръщането им в ресурс. Правилното рециклиране в общината намалява отчисленията за депониране.

Резултати 2023:

участващи Общини
0 +
Пряко ангажирани граждани
0
Постигнати чрез комуникация
0 +
отпадъци спестени на природата
0 кг
ИЗДАНИЕ 2024:

Конкурсът ще стартира през месец март и ще продължи до края на м септември и има за цел да мотивира повече Общини да работят за ангажирането на гражданите, бизнеса, НПО сектора по темите за разделно събиране и рециклиране. Чрез организиране на различни кампании, събития или дейности, за събиране на пластмасови, стъклени, хартиени и метални отпадъци, както и информационни кампании за повишаване нивата на рециклиране и превенция на замърсяването, общините ще имат възможност да се съревновават с останалите участващи общини за титлата Община #БезОтпадъци.  Общината победител ще получи титлата Еко отговорна Община на България 2024 и финансова награда, която да използва за облагородяване (placemaking) на публично пространство – парк, градинка, зона за отдих,  в своята територия.

За да вземате участие:
  • Регистрирайте Вашата община във формата за участие в конкурса ТУК
  • Поставете Шишеяд на територията на Вашата община!  Ако нямате такъв – Свържете се с нас за повече информация!
  • Организирайте минимум 3 събития, целящи  повишаване нивата на разделно събиране и ангажиране на гражданите. Това могат да бъдат ВЕЧЕ планирани такива, които Общината е предвидила за 2024-та или специално организирани от нашия еко календар:

СЪБИТИЯ:

*От еко календар:
Сдружение BG Бъди активен Ви предоставя календар със събития и идеи за осъществяването им.

*Всяко допълнително събитие, самоорганизирано от Общината, свързано с кампании за повишаване нивата на рециклиране и разделното събиране, може да бъде отчетено допълнително, следвайки изброените по-долу критерии за отчитане на “допълнително събитие”

За отчитане на дейностите, организаторите ще предоставят специална форма, в която Общините ще отчитат своите постижения.

Надпревара за Община #БезОтпадъци 2024 е част от дейностите по кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” и се осъществява с подкрепата на  Кока Кола. Партньори на кампанията са Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, ЕКОПАК България и НСОРБ – Национално Сдружение на Общините в Република България

© copyright BG Be Active, 2024