Програма на сдружение BG Бъди активен

Морето не е за една ваканция. Чистотата на плажовете зависи от всеки един от нас

_Място България с фокус Море#Безотпадъци

В световен мащаб: Проблемът със замърсяването на моретата

Над 10 милиона тона отпадъци попадат в световните океани и морета всяка година. Много специалисти смятат, че ако замърсяването продължи със същите темпове, след 30 години в океаните ще има повече отпадъци, отколкото живот. Интересното е, че това е един от най-големите проблеми, но и такъв проблем за чието решение същевременно може да помогне всеки.

Върхът на айсберга: Стряскащите цифри

Само 15 % от замърсителите в моретата плуват на морската повърхност; други 15 % са под водата, а 70 % остават на морското дъно.  Най-често срещаните замърсители на Световния океан са пластмасовите отпадъци. Причината за това е: евтин материал, който е лесен за оформяне в различни изделия и едновременно с това, е много лек и относително издръжлив.

На второ място, като основен замърсител на световния океан са изоставените или потънали морски съоръжения – над 600 000 тона отпадъци от този тип се разграждат в Световния океан. На трето място се нареждат гумените отпадъци. Знаете ли, че автомобилните гуми, попаднали в природата, се разграждат за между 120 и 140 години. Освен тях обаче в природата попада още голямо количество гумени отпадъци от детски играчки, домакински уреди и много други. Важно е да не забравяме, че химическите отпадъци също много вредят на екосистемите в моретата и океаните и имат катастрофален ефект върху животните, живеещи в морските дълбини.

Как стоят нещата в Европа:

Според годишен евродоклад за качеството на водите за къпане малко над 85% от наблюдаваните през миналата година места на Стария континент са отговаряли на най-високите и най-строгите стандарти на Европейския съюз за „отлично“ качество по отношение на чистотата на водата. По този показател България се нарежда на предпоследно място, след нас е само Полша.

Замърсяването на водите с фекални бактерии носи голям риск за човешкото здраве, особено когато такова замърсяване се среща в местата за къпане, е казано още в доклада. Основните източници на замърсяване са отпадните води и водите, оттичащи се от стопанства и земеделски земи.

Замърсяването на Черно море: Ох – баня, ох – ке(НЕ)ф

Когато говорим за замърсяване с фекалий, няма как да не споменем Варненското езеро и казусът: код кафяво. Варненското езеро бе замърсено с отпадни води вследствие на скъсан подводен напорен тръбопровод. Канализационният тръбопровод причини екокатастрофа след като близо година езерото е било замърсявано от битовите води на 27 хиляди души от квартал “Аспарухово”. Освен този източник на замърсяване, езерото има последствия и от производствени и земеделски води и химикали.

Това обаче е само един от многото компоненти на замърсяването на Черно море. Според данни от проучването за намаляване на пластмасовото замърсяване „Свободни от пластмаса“, замърсяването с микропластмаса на българското Черноморие е съпоставимо с това на някои от най-замърсените морета в света, като е сходно с това в Балтийско море и Северозападното Средиземноморие – едни от най-замърсените водни басейни в света. Според проучването, пластмасовите опаковки, които изхвърляме в България само за едно лято, биха покрили повърхността на всичките ни морски плажове.

 

Откъде идват отпадъците в морето

Всъщност оказва се, че реките са най-големият източник на замърсяване на Черно море – на цели 80% от отпадъците. Те са източници на морски отпадъци са както на сушата, така и в морето. Замърсяване има още в резултат на човешката дейност в крайбрежната зона, риболовните дейности, корабоплаването, крайбрежните инсталации, заведенията и тн. Най-често срещаните отпадъци са найлоновите опаковки и пликове за еднократна употреба, следвани от стари рибарски мрежи, въжета, угарки от цигари, запалки и др.

Странно, но по-често се говори за проблеми като презастрояването на бреговете, за дюните, за нерегламентирано къмпингиране, а доста по-рядко се засяга темата за вредата, която човекът нанася на черноморската вода със своите отпадъци. Голяма част от хората изхвърлят свободно отпадъците си, а заведенията, хотелите и атракционите също не пазят чистота.

Да не говорим за проблема – а за неговото решение!

_Място България – стремежът на БГ Бъди активен за море #безотпадъци 

Сдружение БГ Бъди активен иска да допринесе за решаването на този огромен проблем, като стимулира дух на отговорност и ангажираност към проблемите на околната среда и устойчивото развитие. За да е възможно това сдружението разшири обхвата на програмата _Място и излезе от град Пловдив и се насочи към Черноморието. В рамките на програмата през тази година за каузата #безотпадъци се обединиха 12 организации, с които провеждат редица кампании за превенция на замърсяването, стимулиране на повторното използване на ресурсите и повишаване на нивото на рециклиране.

За справяне с отпадъците в моретата: да започнем с превенция

В последните години се наблюдава ръст на замърсяването на плажа, като основният виновник за това са туристите. С най-голям дял са замърсяванията с пластмасови материали и цигарени угарки. не е достатъчно само да се събират отпадъците, а е необходимо и да се променят производствата. От изключително значение е сътрудничеството между различните сектори – администрация, бизнес, НПО, граждани.

Превенцията трябва да е приоритетна мярка и тя трябва да е на образователна основа – както в училищата, така и на различни целеви групи. Mестните партньори по програмата _Място България от Варна – Морски клуб Приятели на Морето проведоха няколко мащабни кампании по плажовете и заведенията на града.

Доброволците проведоха кампании за повишаване на осведомеността сред плажуващите, с цел ангажиране на гражданите в поддържане и почистване на плажовете, които обичат да ползват.  За целта на плажуващите бяха раздадени хартиени торбички, за да съберат отпадъците си в тях и след това да ги изхвърлят в кошчетата за боклук.

Над 100 информационни пирамиди с послание Море #Безотпадъци бяха предоставени на заведенията, които желаят да се включат и да ги поставят на масите и баровете си, и чрез тях да информират своите гости кои са стъпките за опазване на плажовете и морето.

За да подготви доброволците, да бъдат запознати с темата, за да могат да отговарят на въпросите на гражданите, организацията проведе и образователни кампании за младежите по темите за рециклиране, управление на събития, устойчивост и предотвратяване на отпадъци в морето.

Да видиш невидимото 

 

Освен източник на токсични вещества в природата, фасовете са трудно разградим отпадък, за който за съжаление много хора нехаят.

Една от различните инициативи, които се проведоха във Варна, посветени на намаляването на отпадъците, бе провокативната акция, целяща опазването на околната среда, и в частност намаляване на замърсяването от цигарени угарки.

Фасовете изпреварват найлоновите торбички и пластмасовите сламки като най-разпространеният замърсител. Всяка година в света се изхвърлят около 680 милиона килограма тютюневи отпадъци. Поради малкия си размер, угарките от цигари често остават незабелязан и неглижиран замърсител. Над 10 големи събития бяха взети на прицел от „БГ Бъди активен“ и партньорите от Морската столица – Power Jump, и по време на тяхната програма осъществиха кампания за разделно събиране на отпадъците и съпровождащите я комуникационни послания и провокации към публиката.

Мобилната триколка “Bike Basket” на Power Jump крие още интересни арт инсталации, които агитират гражданите да дадат своето лично мнение  – чрез възможността всеки, който  ги използва по предназначение, да гласува и да даде своя вот по различни теми, свързани както с ежедневието, така и с опазването на околната среда. Чрез силата на Guerilla marketing инициативите провокират общата публика и участници по събития, за да се замислят повече по темата с отпадъците, които генерират, и по-конкретно фасовете и малките дребни боклуци, които всички подценяваме заради малкия им размер

Съвместни действия

Важна стъпка за постигане на нашето Море #БезОтпадъци е инициирането на диалог и стимулиране на обмен на информация и заимстване на добри практики в областта на справянето със замърсяването с морски отпадъци.

Езерец #БезОтпадъци

Към идеята Море с по-малко отпадъци се присъедини неформална гражданска група, обединени от една много важна за Северното Черноморие цел: намаляване на отпадъците, изхвърляни на дивия плаж. С помощта на БГ Бъди активен, местната активна група организират Зелени дни в Езерец, посветени на опазването на природата, намаляването на отпадъците и рециклирането.

По време на тридневния фестивал, активистите почистиха селото и бреговете, обсъдиха опазването на природата, рециклирането и намаляването на отпадъците. Проведоха се различни АРт работилници и лятно кино на тема „Човек-море-отпадъци“

Силистра #БезОтпадъци

В крайна сметка боклукът винаги свършва на едно и също място – в реката, а от там в морето. Дали лично ние сме хвърлили конкретно тази торбичка или не – няма значение. Накрая боклукът е на всички нас… и се връща обратно при нас. Според учените река Дунав е най-големият замърсител на Черно море. Пластмасовите отпадъци на половин Европа се изливат в румънски териториални води и заради южното течение се събират в района на Дуранкулак и нос Калиакра. Река Дунав е основен прицел в дейностите на _Място в Силистра. Местната организация от града проведе няколко акции с различна насоченост: образователна, кампании за предотвратяване и рециклиране на отпадъци и кампании за повишаване на осведомеността.

Пътуващата изложба, стартирана в Пловдив, гостува в Силистра в продължение на две седмици и се отправя към следващите градове от _Място България. Визуалният разказ засяга темите за рециклиране, предотвратяване на отпадъци в различни среди и има специален акцент върху водни пространства.

По време на няколко събития, част от POP-UP Park, партньорите обърнаха необходимото внимание и върху ползата от разделното събиране на отпадъци като по време на временната инсталация бяха организирани различни игри за малки и големи с образователна цел по темите.

Голямо почистване на бреговете на река Дунав събра над 30 доброволеца, които споделиха посланието за опазваме природата, да почистваме след себе си и да събираме разделно достигна до много доброволци, граждани и активисти, които обичат града и реката. Заедно те спестиха 15 големи чувала с отпадъци на природата

Фотоконкурс Морето не е за една ваканция

 

Морски клуб Приятели на морето обяви фото-конкурс „Морето не е за една ваканция“, който бързо набра популярност и успя да достигне до близо 20 000 човека само за няколко седмици. Темата на фото-конкурса е замърсяването на морето, справяне с отпадъците и добри практики в тази насока. От морския клуб споделиха, че вече има над 150 предложения, а някои от посланията на някои от включените в конкурса ни фотографии са наистина впечатляващи и право в целта по темата с отпадъците и морето.

 

Конкурсът е отворен за всички, които обичат да снимат и се вълнуват от проблемите, свързани с опазването на чистотата на плажовете и морето. Фотографиите ще бъдат включени в изложба, чиято цел ще бъде да популяризира проблемите, свързани със замърсяването на моретата, добри практики и възможни решения за почистване и опазване на морските води и плажове.

Изложбата ще се проведе в навечерието на 31 октомври 2020 г., Международен ден на Черно море, когато най-въздействащите фотографии ще бъдат наградени.

Действията започват на сушата.

 

По-голямата част от отпадъците в моретата се генерира от дейности на сушата. Как да спрем потока от отпадъци към моретата? Най-доброто място за начало на противодействието срещу този проблем е сушата. Важно да действаме така, че да намалим боклука, да го държим далеч от морето и водните пътища – реките.

 

Насърчаване на обществеността за по-голяма активност и участие в решаването на проблема с отпадъците чрез организиране на периодични кампании за събиране на отпадъците по плажовете.

Във Варна бяха организирани няколко големи почиствания – на плажа в Аспарухово, Морската градина, в района на Карин Дом и Аквариума, както и по централната плажна алея. Събраните отпадъци до тук са 787,50 кг. (140,30 кг пластмаса и метал, 33,20 кг алуминии, 42 кг хартия, 139 кг стъкло, 433 кг. общ отпадък)

„Риболов за отпадъци“

Наричат морето около буните на Варна  Невидимото сметище. През последния месец, бяха осъществени две почиствания на подводни зони по българското черноморие от Морските партньори, като сред съкровищата които „уловиха“ бяха гуми, въжета, проволки, пластмасови бочки, кофи и т.н.

Първото подводното почистване събра 53 кг. смесени отпадъци, 68 кг. – пластмаса, 29 кг. – стъкло. В следващото събитие за „подводен риболов“,  водолазите събраха още от 5 кг. пластмаса и 7 кг. от метални отпадъци под формата на кутии за бира, торбички, пластмасови вилици и лъжици, риболовни мрежи, автомобилни гуми и др.

Рибарите като част от решението 

Рибарите са част от решението на проблема със замърсяването а въпроса как тогава рибарите да се ангажират със събирането на отпадъците. Поредната акция, която се проведе в Морската столица бе от школата по изкуства Дедал, които организираха кино фестивал на плаж Карантината, известен с рибарското селище, разположено там. Специално избрани бяха късометражни филми по темата за рециклирането, отпадъците и предотвратяването на замърсяването, като основен елемент на събитието бяха рибарите и тяхното въвличане в идеята чрез образоване по темата. Чрез езика на изкуството, за да провокират размисъл върху темата, филмите целяха да покажат различни гледни точки и да стимулират отговорност и отношение към отпадъците, които всеки от нас генерира

Възможност за промяна

Решаването на този проблем изисква повишаване на екологичната осъзнатост  у хората и осъзнаване на тяхната отговорност за него като единици. С разбирането на проблема и на възможността, че те наистина могат да участват в решения, които подобряват нещата за тях, техните приятели и семейства, идва същинската промяна.

Шест са  населените места, част от платформа _Място България през тази година, в който БГ Бъди активен  работи за повишаване на  гражданската активност и отговорност към градските пространства. Заедно с  няколко партньорски организации сдружението  организира редица кампании за превенция на замърсяването, стимулиране на повторното използване на ресурсите и повишаване на нивото на рециклиране. Всички те различен начин допринасят към програмата чрез специфичната си експертиза и знания. Освен във Варна, Езерец и Силистра дейности и кампании стимулиращи гражданската отговорност, устойчивия начин на живот, активизиране на местните общности и промяна на средата се случват още в Шумен, Добрич и Пловдив.

_Място България се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола

No Comments

Post a Comment