Програма на сдружение BG Бъди активен

Място_Добрич

ℹ Проектът се фокусира върху реализацията на четири различни интервенции; всяко една от тях разположено в жилищен комплекс и по конкретно – ЖК „Иглика“, ЖК „Балик“, ЖК „Дружба“ и ЖК „Добротица“

✅Предложената проектна концепция от Добрич, която спечели подкрепата за реализиране като част от „_Място“ 2018, е различна от останалите предприети инициативи. Местните партньори избраха подход, следващ идеята за по-широко разпространение на ‘placemaking’ концепция в целия град. Амбицията им бе да се ангажират с по-голям брой местни общности и решиха да изберат конкретното място, което да бъде потенциално реновиранo на състезателна основа между общности от четири различни квартала – „Иглика“, „Балик“, „Дружба“ и „Добротица“. Общата характеристика при избора на тези локации е, че всички те представляват жилищни комплекси с характерна за тях типология от блокове.

💡Жителите, обитаващи всяко едно от местата, бяха поканени да участват в групово почистване на общественото пространство представляващо технaта непосредствена жилищна среда. Като награда една от локацията щеше да бъде избрана като място за осъществяване на обновителния процес по „_Място“ 2018. В последствие обаче бе решено, че всяка една от четирите местни общности ще бъде подкрепена, понеже резултатите от почистването на публичните пространства и гражданското участие в тях бяха впечатляващи. Макар че беше идентифицирано като амбициозна задача от гледна точка на необходимите усилия за организиране на четири отделни процеса, това решение бе подкрепено в името на разпространението на ‘placemaking’ идеологията. По този начин се предостави и възможност на по-голям брой граждани да повлияят върху качеството на заобикалящата ги градска среда. Въз основа на тази концепция бяха осъществени четири отделни процеса, в които гражданите имаха възможност да разрешат на най-неотложните си нужди в техния жилищен квартал.

ℹВ Добрич  работихме със Сдружение „Еко Добруджа“ – Добрич. На терен процесът ‘placemaking’  бе воден от урбаниста Тодор Кесаровски от сдружение |Не|Формално.

ℹ„_Място – Доброволчество с въздействие“ се ръководи от сдружение “БГ Бъди активен” и бе осъществен с финансовата подкрепа на Coca-Cola Foundation

 

Добрич

No Comments

Post a Comment