Програма на сдружение BG Бъди активен

Кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!” вече и в Мездра

 01.08.2022 г. 

Кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!” вече и в Мездра 

Целта на екологичната инициатива е да насърчи жителите и гостите на града да събират разделно използвани пластмасови бутилки

Мездра вече разполага с креативната инсталация, добила популярност под името Шишеяд. По този начин крайискърският град се присъедини към Националната кампания „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“. През последните няколко месеца кампанията, координирана на национално ниво от сдружение BG Бъди активен, обедини над 20 населени места от цялата страна, с идеята за нуждата от повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране. 

Мездра е един от градовете, които позиционираха Шишеяд-и, с което местният партньор в лицето на Община Мездра направи първата стъпка към насърчаване на гостите и жителите на града да събират разделно използвани пластмасови бутилки до 3 литра, за да бъдат рециклирани. Арт инсталацията е разположена срещу сградата на Общинската администрация (до РЕП-а). 

„Малките стъпки водят до големи промени. Очакваме нашите съграждани да са готови за малки промени в своето ежедневие, с които да спомогнат да живеем по-чисто, подчерта по този повод Георги Гергов, главен експерт „Опазване на околната среда“ в Община Мездра. Подобни кампании могат да променят отношението ни към околната среда и да засилят споделено чувство на отговорност към нея. Въпрос на време и натрупване на положителни примери е това да се случи.” 

Събраното количество пластмаса ще бъде върнато за рециклиране от организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК – България“ АД. 

„Понякога на нас, хората, ни е трудно да направим връзката между своите ежедневни навици и последствия от тях. Нужни са различни подходи и решения за всеки един човек, тъй като и причините за това са различни, смята Ласка Ненова от сдружението координатор на кампанията BG Бъди активен. Например, някои могат да бъдат подтикнати, ако виждат рециклирането като дейност с добавена стойност, други – чрез глоби и санкции, а трети – чрез изграждане на удобна инфраструктура за рециклиране. Нашето сдружение се стреми да намери повече решения за увеличаване нивата на разделно събиране и рециклиране в ежедневието на всеки от нас.” 

Като партньор на кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“ през 2022 г. се присъедини и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), а целта, която са си поставили организаторите, е да бъдат събрани минимум 20 000 килограма пластмасови бутилки, които да бъдат предадени за рециклиране. 

„PET пластмасата може да се рециклира многократно. Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България подкрепи кампанията, защото вярваме, че всяка опаковка може да бъде върната, рециклирана и повторно използвана за производството на нови бутилки“, сподели Жана Величкова, изпълнителен директор на АПБНБ. 

Към момента в кампанията са се включили повече от 20 населени места, в които Шишеяд гостува на различни партньорски организации – общини, учреждения, НПО формирования, бизнес организации. 

„Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“ се осъществява като част от проекта „Партньорство за красива и чиста България“, който се реализира с подкрепата на Фондация Кока Кола.

 

 

No Comments

Post a Comment