Програма на сдружение BG Бъди активен

Креативни табели за превенция на замърсяването в Смолян

Young Improvers for Youth Development – YIYD , съвместно с BG Бъди активен ,МКБППМН към община Смолян, Община Смолян и актьорите на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ поставиха нови табели с важни послания! След успешното им поставяне, младежите се надяват те да внесат голяма доза позитивизъм и още по-голяма доза чувство за лична отговорност спрямо заобикалящата ни среда!
Жителите на град Смолян се сдобиха с креативни и поучителни табели, които ще се поставят на различни места из областния град като целта е да допринесат за повече отговорно отношение сред местните жители, относно изхвърлянето на отпадъци.
Поуките и съветите, поднесени по забавен начин, целят да напомнят на хората за тяхната отговорност за опазването на околната среда и затова, че именно от тях зависи поддържането на местата, които обичат да посещават чисти и приветливи.
Дизайните на табелите са на победителите в конкурс организиран в рамките на проект ” Партньорство за красива и чиста България” част от дългосрочната програма _МястоБългария.#промянатавъзможна #Безотпадъци #младеж #солидарност #Смолян Място България

No Comments

Post a Comment