Програма на сдружение BG Бъди активен

Креативни и поучителни табели бяха поставени на различни места в Смолян

Млади изследователи за младежко развитие, съвместно с BG Бъди активен, МКБППМН към община Смолян, община Смолян и актьорите на Родопския драматичен театър поставиха нови табели с важни послания. След успешното им поставяне, младежите се надяват те да внесат голяма доза позитивизъм и още по-голяма доза чувство за лична отговорност спрямо заобикалящата ни среда.
Жителите на град Смолян се сдобиха с креативни и поучителни табели, които ще се поставят на различни места из областния град, като целта е да допринесат за повече отговорно отношение сред местните жители, относно изхвърлянето на отпадъци. Поуките и съветите, поднесени по забавен начин, целят да напомнят на хората за тяхната отговорност за опазването на околната среда и за това, че именно от тях зависи; поддържането на местата, които обичат да посещават, чисти и приветливи. Дизайните на табелите са на победителите в конкурс, организиран в рамките на проект „Партньорство за красива и чиста България“, част от дългосрочната програма „Място България“.

No Comments

Post a Comment